ChristenUnie in college Zwartewaterland

23-03-2006 09:16 23-03-2006 09:16

Zwartewaterland maakt snelle doorstart

Zwartewaterland is de eerste gemeente in Nederland waar op de dag van de installatie van de nieuwe gemeenteraad, ook de wethouders zijn verkozen en geïnstalleerd. Samen met burgemeester Arco Hofland vormen de drie wethouders Wolbert Meijer (ChristenUnie, 37), Lucas Boshove (PvdA, 50) en Jan Willem Wiggers (CDA, 49) het college van deze gemeente aan het Zwartewater.
Daarmee wordt de huidige coalitie voortgezet. ChristenUnie groeide van 4 naar 5 zetels en werd daarmee de grootste partij van Zwartewaterland. De PvdA groeide van 3 naar 4 een het CDA bleef gelijk op 4 zetels. De coalitie mag nu rekenen op de steun van 13 van de 19 raadszetels, twee meer dan in de vorige raadsperiode.

De drie partijen ervaren deze verkiezingsuitslag als een steun in de rug voor het gevoerde en het te voeren beleid. Samen willen ze Zwartewaterland verder op de kaart zetten.
Een eerste globale programvergelijking geeft de drie partijen voldoende vertrouwen om met elkaar een nieuwe raadsperiode in te gaan.
In de komende weken zullen de fracties van ChristenUnie, PvdA en CDA een Coalitieprogramma opstellen waarin een aantal concrete doelen is opgenomen. Er zijn tal van plannen ontwikkeld in de afgelopen drie jaar. Die worden in deze raadsperiode uitgevoerd. Tegelijk wordt het ingezette bezuinigingsprogramma verder uitgevoerd, conform de afspraken die daarover gemaakt werden in de raadsvergadering van 6 februari 2004 jl.
De komende raadsperiode wil de coalitie van ChristenUnie, PvdA en CDA werk maken van de kwaliteit van de dienstverlening, de leefbaarheid van Zwartsluis, Hasselt en Genemuiden versterken, de maatschappelijke zorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning vorm geven en starten met bouwprogramma’s voor verschillende doelgroepen in de drie woonplaatsen.

Het Coalitieprogramma zal voor 1 juni gereed zijn. Er zal dan een raadsdebat plaatsvinden over dit programma om er steun voor te verwerven.
Omdat ChristenUnie, PvdA en CDA vinden dat de bestuurlijke continuïteit niet in gevaar dient te komen, zijn de wethouders donderdag 16 maart verkozen. Dit voorkomt bovendien dat de lijsttrekkers een aantal weken tegelijk raadslid èn ‘demissionair’ wethouder zijn.

Donderdag 16 maart zijn tevens de leden van de fractie van de ChristenUnie geïnstalleerd, te weten: Roel Huls (Fractievoorzitter), Klaas van Olst, Gerrit Knol, Wilma Veldman en Gerrit Jan Beldman.
Labels
In het land

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie in college Zwartewaterland'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2006 > maart

Geen berichten gevonden