ChristenUnie: bestraf graaien presentatoren door verminderen omroepbijdrage

Joel Voordewind in Tweede Kamer2-610donderdag 03 mei 2012 09:20

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind pleit voor de aanpak van hoge salarissen in de publieke omroep nu blijkt dat tien presentatoren boven het afgesproken salarisplafond beloond worden.

Voordewind: ,,In 2009 is een motie van de ChristenUnie aangenomen dat salarissen boven de Balkenendenorm van 181.000 euro niet mogen worden betaald uit omroepbudgetten. Het kan niet zo zijn dat de belastingbetaler indirect betalen moet voor buitensporig hoge salarissen bij de publieke omroep. In 2011 en 2012 zouden nog maar vijf presentatoren boven de Balkenendenorm zitten, ik wil graag van de minister weten hoe het kan dat er nu zelfs tien presentatoren meer dan 181.000 euro verdienen.” De ChristenUnie vindt dat presentatoren bij de publieke omroep niet meer mogen verdienen dan de Balkenendenorm en pleit voor eventuele korting van de omroepbijdrage als blijkt dat de omroepen ondanks de afspraken toch te hoge lonen betalen uit omroepbudgetten. Kamerlid Voordewind heeft schriftelijke vragen gesteld aan demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van Bijsterveld.

Schriftelijke vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat tien presentatoren bij de Publieke Omroep een salaris boven de Balkenende-norm ontvangen (Telegraaf, 30 april 2012).

1. Kent u het bericht “Matthijs van Nieuwkerk verdient teveel” (Telegraaf, 30 april 2012)? [1]

2. Wat is uw reactie op het bericht dat tien presentatoren nog steeds salarissen boven de Balkenende-norm ontvangen, soms zelfs van 491.000 euro? Waarom is dit aantal niet teruggebracht, aangezien halverwege 2009 de motie Voordewind/Atsma[2] is ingediend?

3. Hoe verklaart u dat nog steeds tien presentatoren boven de Balkenende-norm verdienen, terwijl in antwoord op eerdere Kamervragen werd gemeld “dat er voor de jaren 2011 en 2012 nog vijf lopende overeenkomsten zijn die boven het beloningsplafond uitkomen”? [3]

4. Bent u bereid een appel te doen op de omroepen om het meerdere salaris betaald boven het maximum uit de verenigingsgelden te laten betalen, in lijn met de motie Voordewind/Atsma?

5. Bent u bereid om al het meerdere betaald boven de beloningsnorm in te trekken van de omroepbijdrage, als omroepen geen gehoor geven aan bovenstaande oproep?[2] Kamerstuk 31804, nr. 78.

[3] Antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Voordewind van de

Tweede Kamer der Staten Generaal aan de staatssecretaris van Onderwijs,

Cultuur en Wetenschap over salarissen boven de balkenendenorm bij de publieke

omroep (ingezonden 24 september 2010, kenmerk 2010Z13545)

Labels
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2012 > mei

Geen berichten gevonden