ChristenUnie: Tijdelijk geen uitzetting asielkinderen

Joel Voordewind voor de camera-610donderdag 03 mei 2012 09:23

ChristenUnie Kamerlid Joël Voordewind pleit voor duidelijkheid voor gewortelde asielkinderen. Voordewind: ,,De slopende onzekerheid voor asielkinderen die al meer dan 8 jaar in Nederland zijn is echt funest voor de ontwikkeling van het kind. Het is cruciaal dat er snel helderheid komt voor deze kinderen en hun ouders.” De ChristenUnie werkt samen met de PvdA aan een initiatiefwet die regelt dat ‘gewortelde’ asielkinderen niet meer teruggestuurd kunnen worden naar het land van herkomst. ,,Nu het kabinet gevallen is, zou het goed zijn als deze wet versneld aangenomen zou worden, aangezien het CDA niet meer gebonden is aan de gedoogpartner PVV.” aldus Voordewind.

Het Kamerlid pleit tevens voor het stopzetten van uitzettingen van gewortelde asielkinderen tot de wet is aangenomen. Voordewind: ,,Het zou enorm wrang zijn als de kinderen die met deze wet recht hebben op een verblijf in Nederland met de haven in zicht toch nog uitgezet zouden worden.
Kamerleden van de ChristenUnie en PvdA hebben schriftelijke vragen gesteld aan  demissionair minister Leers, naar aanleiding van berichten in de media over de schending van de rechten voor asielkinderen.


Schriftelijke vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie) en Van Dam (PvdA) aan de minister van Immigratie, Integratie en Asiel over de berichten 'Rechten asielkinderen geschonden' en 'Nederland riskeert berisping VN'

1)    Heeft de minister kennis genomen van de berichten 'Rechten asielkinderen geschonden' en Nederland riskeert berisping VN? 1)

2)    Is de Nederlandse staat reeds aangesproken op de kinderrechten van  asielzoekerskinderen door het VN kinderrechtencomité, of bestaat de kans dat dit op afzienbare termijn zal gebeuren?

3)    Herkent de minister het door de Kinderombudsman geschetste beeld dat de Nederlandse reputatie op kinderrechtengebied aan het afkalven is? Zo nee, waarom niet?

4)    Kan de minister bevestigen dat kinderen van asielzoekerskinderen door jarenlange onzekerheid risico lopen op zware psychische schade?

5)    Kan de minister aangeven op welke wijze hij wil voorkomen dat de jarenlange onzekerheid bij kinderen van asielzoekers leidt tot zware psychische schade?

6)    Is de minister bereid op korte termijn een regeling te treffen om tot een oplossing te komen     voor die kinderen van asielzoekers die door jarenlange onzekerheid reeds zware psychische schade, vergelijkbaar met oorlogstrauma's, hebben opgelopen en met deze regeling dit soort zware psychische schade in de toekomst te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Labels
Integratie
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2012 > mei

Geen berichten gevonden