Peter Ester: 'Principiële internetgebruiker niet beperken'

Peter Ester rand fontein zoom15-05-2012 21:19 15-05-2012 21:19

De Eerste Kamer heeft ingestemd met netneutraliteit, zonder een uitzondering voor internetfiltering door de provider. ChristenUnie-senator Peter Ester had voor zo'n uitzondering gepleit. "De wet biedt nu te weinig geruststellende alternatieven voor een bepaalde groep internetgebruikers. Voor hen is juist filtering door de provider essentieel. Zij willen niet dat hun gezin wordt blootgesteld aan pornografie of geweld. Ze willen filtering overlaten aan een provider met dezelfde waarden en normen als zijzelf."

Lees hier de bijdragen van Peter Ester aan het debat vorige week.

De stemverklaringen van de ChristenUnie-fractie:

- Motie -

Voorzitter, wij heben vorige week uit volle overtuiging gestemd voor de wijziging van de telecommunicatiewet. De wet is een belangrijke stap voorwaarts in de bescherming van de consument. Op èèn belangrijk punt vroegen wij aandacht. Dit betreft het honoreren van het verzoek van abonnees om hun internettoegang te filteren op basis van principiele en opvoedkundige motieven. De minister zegde in het debat toe om in een brief de verschillende filteringsopties op een rij te zetten. Wij zijn de minister zeer erkentelijk voor de snelheid waarmee hij dit verzoek van o.a. mijn fractie honoreerde.

Toch moeten wij contstateren dat voor de groep waarvoor ik in het plenaire debat aandacht vroeg, de brief te weinig geruststellende alternatieven biedt. Voor een bepaalde groep internetgebruikers is filtering aan de bron essentieel. Zij willen niet dat hun gezin wordt blootgesteld aan pornografie of geweld. Zij dragen liever het individuele recht op filtering over aan een organisatie die om bijvoorbeeld levensbeschouwelijke redenen hun vertrouwen heeft. Deze filtering past overigens perfect binnen het adagium van contractvrijheid. Helaas blijkt met het aanvaarden van de Verzamelwet deze mogelijkheid van filtering op netwerkniveau niet mogelijk te zijn. Ik handhaaf derhalve mijn motie.

De minister gaf vorige week in deze Kamer aan bereid te zijn om de gedachte achter de motie te geleiden tot een nieuw wetsvoorstel, zoals hij eerder ook al in de Tweede Kamer aangaf. Graag verzoeken wij de minister om de hiertoe noodzakelijke stappen te nemen.

- Verzamelwet -

Mijn fractie is geen fan van verzamelwetten omdat ze de afweging van het parlement – in het bijzonder in dit Huis, waar amendering niet meer mogelijk is – er niet zuiverder op maken. Ook in het voorliggende geval blijkt weer eens tot wat een merkwaardige gang van zaken dit kan leiden. Een principieel punt als het op verzoek filteren van het internet van pornografische, racistische, gewelddadige  en anderszins abjecte websites, bevindt zich tussen regelgeving rond carnavalsvoertuigen en de definitie van warm tapwater. En dat alles om een stemfout in de Tweede Kamer te repareren. Het wordt tijd dat we ons ook hier in de Senaat bezinnen op het fenomeen verzamelwetten. 

Mijn fractie, MdV, is niet tegen de Verzamelwet op zich maar wel tegen het gebruik van deze wet om een voor mijn fractie wezenlijke bepaling rond internetfiltering te schrappen en dat op een wel erg slinkse manier. Een bepaling die zelfs met een zeer rekbare definitie van verkeer en waterstaat echt niets met het onderwerp internetfiltering van doen heeft. Wij stemmen derhalve tegen de Verzamelwet.

Labels
Eerste Kamer
Peter Ester

« Terug

Nieuwsarchief > 2012 > mei

Geen berichten gevonden