Het lenteakkoord: Inkomensbeleid, Duurzaamheid en Mobiliteit

Arie Slob 201225-05-2012 16:18 25-05-2012 16:18

Inkomensbeleid

Loonmatiging is het parool. Geldt dit ook voor politieke bestuurders?

De economische crisis raakt iedereen, daarom is het niet meer dan logisch dat ook landelijke en lokale politici een bijdrage leveren aan de bezuinigingen. De wachtgeldregeling voor politici wordt daarom met tien maanden verkort van 4 jaar naar 3 jaar en 2 maanden. Hiermee wordt de duur van de regeling gelijkgesteld met de duur van de WW. Onder onze verantwoordelijkheid werd in 2010 de regeling ook al verkort van 6 naar 4 jaar en nu wordt dit met deze nieuwe regeling verder verkort. Op deze wijze worden (voormalige) politici verder gelijk getrokken met andere werkzoekenden

Duurzaamheid

Welke maatregelen dragen bij aan een groenere toekomst?

Er komen gerichte extra investeringen in duurzame energie en energiebesparing, door investeringsfondsen voor ondernemers, door groene beleggingen fiscaal aantrekkelijk te maken en te investeren in kennis en innovatie. Burgers die zelf willen investeren in woningisolatie en schone energie worden ondersteund, bijvoorbeeld via subsidie op zonnepanelen. Door deze maatregelen groeit het aandeel duurzame energie en komt er meer bedrijvigheid. Door vergroening van belastingen worden tegelijkertijd vervuilende activiteiten verder ontmoedigd. De kolenbelasting zorgt er bijvoorbeeld voor dat elektriciteit uit kolencentrales (die fossiele brandstoffen gebruiken en vervuilende uitstoot veroorzaken) minder aantrekkelijk wordt.

De bezuinigingen op natuur worden voor 200 miljoen euro teruggedraaid.

Mobiliteit

Wordt het duurder om van huis naar werk te reizen?

Met ingang van 1 januari 2013 kunnen de reiskostenvergoedingen voor het woon-werkverkeer niet meer onbelast worden verstrekt. Dit geldt voor alle vervoerswijzen zoals auto, openbaar vervoer en fiets. Dit is een pijnlijke maar noodzakelijke maatregel. De fiscaal gunstige behandeling van de fiets in de werkkostenregeling blijft wel gehandhaafd. Het percentage van de werkkostenregeling gaat van 1,4% in 2012 naar 1,6% in 2013 en loopt op naar 2,1% vanaf 2014. Hierdoor is er meer ruimte voor werkgevers om maatwerk te bieden bij het vergoeden van kosten.


Wat zijn de maatregelen met betrekking tot zakelijke reizen?

De vergoeding voor de zakelijke reizen, eveneens voor alle vervoerswijzen, kan in 2013 nog wel onbelast worden vergoed, de huidige regeling blijft voor die maatregelen gehandhaafd. Vanaf 2014 vervalt dan de gerichte vrijstelling voor deze kosten. De vergoeding van de zakelijke reizen dient dan plaats te vinden vanuit de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Deze komen dus niet ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling. De afschaffing van de vrijstelling zal bijdragen aan minder filedruk en minder CO2-uitstoot.

Is er een overgangsregeling?

Ja, er is een overgangsregeling voor OV-abonnementen (trein, tram, bus, metro) die vóór 25 mei 2012 zijn ingegaan. Deze worden gerespecteerd voor hun gehele (resterende) looptijd.  Hierdoor blijven de woon-werkkilometers die met dat abonnement worden afgelegd, onbelast.  Ook is er een overgangsregeling voor mensen met een leaseauto, waarvan het leasecontract vóór 25 mei 2012 is aangegaan en op mensen die nu geen of minder dan 500 privékilometers per jaar maken met hun leaseauto. Het overgangsrecht geldt gedurende de looptijd van het leasecontract maar eindigt op uiterlijk 1 januari 2017.

Betrokkenen worden niet volledig ontzien, maar gaan 25% van de eigenlijk verschuldigde bijtelling betalen.

Wanneer het overige privégebruik tot boven de 500 km per jaar stijgt, dan is voor die auto de volledige “normale” bijtelling verschuldigd. De opbrengst van deze regeling kan worden ingezet ten behoeve van een oplossing voor de eventuele bestelautoproblematiek. Ook wordt gekeken naar de problematiek van de werknemers in de thuiszorg en de bouw, met het doel om loodgieters en thuiszorgmedewerkers tegemoet te komen. 

Labels
Arie Slob

« Terug

Reacties op 'Het lenteakkoord: Inkomensbeleid, Duurzaamheid en Mobiliteit'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2012 > mei

Geen berichten gevonden