ChristenUnie: De gaten in de dijk zijn gedicht

Arie Slob 2012vrijdag 25 mei 2012 16:45

Volgens ChristenUnie-leider Arie Slob was de noodzaak van het Lente-akkoord hoog: ,,We hebben met dit akkoord zandzakken gelegd en een begin gemaakt met een deltaplan omdat de dijken waren doorgebroken. De schuldencrisis liep verder op en er kwam een politieke crisis bovenop. Wij konden niet langs de zijlijn blijven staan en toekijken hoe het mis ging. Ik ben blij dat pijnlijke bezuinigingen op passend onderwijs, de chronisch zieken en gehandicapten en een verder snijden op ontwikkelingsamenwerking zijn teruggedraaid.’Slob wijst erop dat er een deltaplan nodig is op de woning- en arbeidsmarkt en in de zorg om Nederland verder op te bouwen.

Slob wijst op de impact die het akkoord voor Nederland zal hebben. ,,We zullen allemaal iets van deze ingrepen gaan merken. Ik heb dat steeds benadrukt. We hebben met dit akkoord voorkomen dat de rekeningen van niets doen alleen maar bij de jongeren en toekomstige generaties is komen te liggen. Ook is het gelukt om de koopkrachteffecten evenwichtig te verdelen, waarbij de laagste inkomens zoveel mogelijk zijn ontzien. 

Bovendien maken we in dit akkoord een begin met fundamentele hervormingen van terreinen die door partijen als VVD en CDA jarenlang taboe zijn verklaard. Aflossen wordt bijvoorbeeld de norm voor het aangaan van nieuwe hypotheken. 

Rijtje met maatregelen waar de ChristenUnie zich onder andere hard voor heeft gemaakt.

Zorg

 • geen bezuiniging op het Persoon Gebonden Budget
 • geen eigen bijdrage in de GGZ voor de zwakkeren
 • 100 miljoen euro voor preventie en palliatieve zorg
 • de IQ-maatregel wordt niet doorgevoerd

Ontwikkelingssamenwerking

 • Bezuiniging ontwikkelingssamenwerking voorkomen

Duurzaamheid

 • Vergroening van de economie
 • Terugdraai van bezuinigingen op natuur

Onderwijs

 • geen bezuinigingen op passend en speciaal onderwijs 
 • behoud van de basisbeurs voor studenten in de Masterfase
 • 75 miljoen euro voor kwaliteit van leraren en schoolleiders

Arbeidsmarkt en sociale zekerheid

 • Huishoudinkomenstoets afgeschaft
 • Toekomstbestendige AOW en pensioen

Woningmarkt

 • Begin hervorming op de woningmarkt

Slob is duidelijk over de vraag of het Lente-akkoord de inzet zal zijn voor de verkiezingen van 12 september: ,,Dit is geen stembusakkoord. Het is een crisisaanpak voor het jaar 2013 en een kabinetsperiode beslaat meestal meer dan een jaar. Hoewel de crisisaanpak een belangrijk verkiezingthema zal zijn, is er gelukkig meer dan economie. In ons verkiezingsprogramma zullen wij dat laten zien en maken we duidelijk op welke terreinen er meer nodig is dan nu is afgesproken.”  

Labels
Arie Slob
Onderwijs

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: De gaten in de dijk zijn gedicht'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2012 > mei

Geen berichten gevonden