'Kleine school moet langer openblijven'

Arie Slob 201223-07-2012 10:40 23-07-2012 10:40

Veel kleine scholen gingen deze maand definitief dicht en naar verwachting volgen er de komende jaren nog veel meer. Als het aan de ChristenUnie van Arie Slob ligt, kunnen zij langer openblijven, een speerpunt in zijn verkiezingsprogramma.

U wilt extra geld investeren om kleine scholen toch open te houden. Als dat enkel zorgt voor uitstel van executie, is dat dan niet jammer van het geld? 

'Of het nu Limburg is, Groningen of Drenthe, je ziet in krimpgebieden jonge gezinnen wegtrekken. Onderwijs is daarbij een cruciale factor. De boodschappen kun je een keer per week doen, maar je kinderen moet je elke dag naar school brengen. In Nederland is het niet gewoon dat je daarvoor hele afstanden aflegt. Verdwijnt een school, dan dus ook die gezinnen. De financiële meevallers die landelijk ontstaan doordat het leerlingenaantal daalt, willen we voor een periode van zo'n vijf jaar in de scholen in krimpgebieden steken. We gaan uit van 10 miljoen euro. Zo kunnen scholen open blijven, blijft een dorp leefbaar en de leeftijdsopbouw evenwichtig. Het is de moeite waard om dat te proberen.' 

Maar onderzoek wijst uit dat het niet slim is om dergelijke schooltjes open te houden. Ze zijn kwalitatief vaker zwak, één leraar moet vaak inspelen op grote niveauverschillen in één klas.

'Met extra geld voor deze scholen kun je juist investeren in de kwaliteit van de docent. Ik zag onlangs een documentaire over een Franse school. Eén docent deed daar alles. Dat is niet de ideale situatie, maar het kán. Mensen van het primair onderwijs willen zelf ook graag dat de scholen blijven bestaan.' 

Er is niet voor niets een ondergrens van 23 leerlingen als maatstaf om als school te mogen openblijven.

'Of het het waard is een school open te houden, is niet alleen in getallen te vatten. Uiteindelijk gaat het om de kwaliteit. Die is allesbepalend. Fuseren is niet altijd de oplossing. Van bijzondere scholen zoals christelijke scholen blijft dan soms niets meer over. Terwijl er voor ouders wel iets te kiezen moet blijven.' 

Hoe realistisch is het dat u dit voor elkaar gaat krijgen? U heeft daarvoor altijd steun nodig van andere partijen. 

'Dat geldt voor alle partijen. Het hangt allemaal af van in hoeverre zij bereid zijn naar elkaar toe te bewegen. Onze inzet is ook om zesjarige vakopleidingen aan het vmbo aan te bieden. We willen voorkomen dat jongeren uitvallen en werkloos raken bij de overgang naar het mbo. Of we nu wel of niet in de regering komen. Ook als oppositiepartij kun je veel bereiken. Wij willen uiteindelijk naar begrotingsevenwicht toe, maar we gaan daarvoor niet op onderwijs bezuinigen.' 

Hoe ziet u dat voor zich? Met welke partijen gaat u dat dan regelen? 

'Er is een groot aantal partijen waarmee we zeker over onderwijs zullen praten. D66 bijvoorbeeld en het CDA. Ik hoop alleen dat we kunnen voorkomen dat het een wedstrijd wordt wie het meest in onderwijs investeert. Er moet de komende regeerperiode anders met het onderwijs worden omgegaan. Het is veel te veel een vechtdossier geworden. Er zijn plannen doorgedrukt door de regering terwijl er geen draagvlak voor was. De 1040-urennorm bijvoorbeeld, het onderwijs wilde die niet.'

Bron: GPD nieuws

Labels
Arie Slob
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2012 > juli

Geen berichten gevonden