ChristenUnie bezorgd om mogelijke sluiting Slot Loevestein

25-09-2012 17:19 25-09-2012 17:19

De ChristenUnie is bezorgd dat Nederlands enige Rijksmuseum onder de grote rivieren, Slot Loevestein, zal sluiten door het wegvallen van een overheidssubsidie. Kamerleden Carla Dik-Faber en Carola Schouten hebben hierover vragen gesteld aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Halbe Zijlstra. Schouten: “Juist dit museum werd in voorgaande jaren geprezen om de wijze waarop middelen naast subsidies werden binnengehaald. Cultureel ondernemerschap wordt op deze manier niet beloond, maar juist bestraft.”

Volgens de beheerders, Mylan Lin en Manon Schuch, moet het slot mogelijk de deuren sluiten voor het publiek. Dat is een onwenselijke situatie voor de ChristenUnie.Het is niet de bedoeling dat er wel overheidssubsidie naar beheer en behoud van de collectie gaat”, zegt Schouten, “maar dat de collectie en het monument niet meer voor publiek toegankelijk zullen zijn. Dat is kapitaalvernietiging, zeker als je meeneemt dat er net 8 miljoen geïnvesteerd -waarvan 5 miljoen privaat geld- wordt in een grootschalige verbouwing. Waarom zou je dat doen als er toch geen publiek kan komen?”

De Kamerleden vinden het frappant dat Zijlstra de subsidie wil stopzetten. Schouten: “In augustus 2011 heeft de staatssecretaris bij een bezoek aan het slot gezegd de werkwijze van een goede exploitatie en een levend cultureel erfgoed toe te juichen. Loevestein zou niet met bezuinigingen te maken krijgen. De vraag blijft voor mij hoe Slot Loevestein als voorbeeld gesteld kan worden voor andere culturele instellingen. Nu ze het voor elkaar krijgen om ook privaat geld binnen te brengen, krijgen ze het verwijt te commercieel te zijn.”

 Vragen van de leden Dik-Faber en Schouten (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat Slot Loevestein mogelijk wordt gesloten in 2013.

 1.      Kent u het bericht “Slot Loevestein van Bredaas koppel mogelijk dicht in 2013”?[1]

2.      Bent u met mij van mening dat Slot Loevestein een belangrijke regionale en landelijke uitstraling heeft, goede bezoekersaantallen heeft en een goede balans heeft tussen museale inkomsten en inkomsten uit cultureel ondernemerschap?

3.      Hoe is de geplande bezuiniging op de subsidie aan Slot Loevestein te rijmen met uw uitspraken bij uw bezoek aan het slot in augustus 2011, waarbij u hebt gezegd dat u de werkwijze van een goede exploitatie en een levend cultureel erfgoed toejuicht, dat Loevestein niet met bezuinigingen te maken zou krijgen en de vraag hoe Slot Loevestein als voorbeeld gesteld kan worden voor andere culturele instellingen?[2]

4.      Waarom wordt cultureel ondernemerschap niet beloond, maar bestraft?

5.      Acht u het wenselijk dat er wel overheidssubsidie naar beheer en behoud van de collectie gaat, maar dat de collectie en het monument niet meer voor publiek toegankelijk zullen zijn?

6.      Waarom zet u met een subsidiekorting de toegankelijkheid van Slot Loevestein onder druk, terwijl ook 8 miljoen euro geïnvesteerd wordt in een grootschalige verbouwing, waarvan 5 miljoen euro private investeringen betreft?

7.      Weegt u het criterium van regionale spreiding zwaar mee? Zo ja, op welke manier neemt u in het subsidiebesluit het feit dat Slot Loevestein het enige Rijksmuseum onder de grote rivieren is?

 


[2] ‘Geld aan Loevestein goed besteed’, Brabants Dagblad ed. Bommelerwaard, 23 augustus 2011 en ‘Bezuinigen hoeft niet’, AD Rivierenland, 23 augustus 2011

Labels
Carla Dik
Carola Schouten
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2012 > september

Geen berichten gevonden