ChristenUnie stelt vragen over stijgende kosten vervoer scholier

Bus08-02-2013 16:28 08-02-2013 16:28

De ChristenUnie wil van de staatssecretarissen Mansveld (Infrastructuur) en Dekker (Onderwijs) weten wat er te doen is aan de stijgende reiskosten van scholieren. Volgens de ChristenUnie maken school­directies zich zorgen over de stijgende kosten van het regionale leerlingenvervoer vanaf komend schooljaar.

Kamerleden voerden vrijdag tijdens een werkbezoek in Amersfoort gesprekken met onder andere de directie van de Guido de Brès scholengemeenschap en het Van Lodenstein College in Amersfoort. CU-Kamerlid Voordewind: „De minister moet met spoed met de vervoerders overleggen, wat er mogelijk is om bestaande kortingsabonnementen voor één traject te handhaven.”


Vragen van de leden Voordewind en Dik-Faber (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de stijgende regionale vervoertarieven voor scholieren vanaf het schooljaar 2013-2014.

 

  1. Bent u bekend met de verwachte tariefstijgingen van het regionaal vervoer voor onder meer scholieren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en de daarmee gepaard gaande onduidelijkheid bij scholen en ouders?
  2. Is bij het akkoord gaan met het afschaffen van de sterabonnementen, waarbij geen nadere eisen zijn gesteld in het landelijk tariefkader voor de OV-chipkaart, door de regering voorzien dat tariefstijgingen van soms meer dan 100% op zouden treden bij de ingang van het schooljaar 2013-2014? Bent u bekend met de situatie van sommige reizigers dat er op één traject verschillende kortingsabonnementen bij verschillende vervoerders nodig zijn?
  3. Welke verklaring heeft u voor de forse tariefstijgingen voor groepen leerlingen in meerdere regio’s?
  4. Zijn er afspraken gemaakt over alternatieve abonnementsvormen voor scholieren, bijvoorbeeld een maximaal toegestane tariefstijging? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u met ons van mening dat de huidige alternatieven voor de sterabonnementen via grootverbruikerscontracten, bijvoorbeeld het zogenaamde ‘Altijd Korting Scholier’, zeer slecht uitpakken voor groepen scholieren?
  6. Bent u bereid op zeer korte termijn in gesprek te gaan met decentrale overheden, de vervoerders en scholen in het hele land om tot een oplossing te komen voor de hoge tarieven en de onduidelijke informatie? Bent u bovendien bereid om op korte termijn met een landelijke structurele oplossing te komen voor de bovengenoemde problemen, zoals de forse tariefstijgingen en de verschillende kortingsabonnementen op één traject?
Labels
Joël Voordewind
Onderwijs
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie stelt vragen over stijgende kosten vervoer scholier'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2013 > februari

Geen berichten gevonden