Piet Adema: ‘Het is te rustig in de partij’ (interview Nederlands Dagblad)

Piet Adema-7674 (foto Arjo Kleinhuis)02-03-2013 09:00 02-03-2013 09:00

Oud-burgemeester en -gedeputeerde Piet Adema wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter van de ChristenUnie. Hij wil zich ook met de inhoudelijke koers bemoeien. ‘Ik heb een politiek profiel en dat blijf ik houden.’ Tot half januari was Piet Adema (48) waarnemend burgemeester van Achtkarspelen. Nu oriënteert hij zich op zijn verdere carrière. Eén onderdeel daarvan lijkt ingevuld: Adema wordt door het ChristenUnie-bestuur voorgedragen als voorzitter, om de voortijdig vertrokken Janneke Louisa op te volgen. ‘Ik kreeg van verschillende kanten de vraag mij beschikbaar te stellen. Ik heb toen nagedacht en gezegd: ik zit op de reservebank. Maar een aantal kiesverenigingen, personen en de bestuurdersvereniging spraken hun voorkeur voor mij uit, en dus wilde de selectiecommissie een gesprek.’

Dat heeft ertoe geleid dat Adema – nu politiek secretaris in het partijbestuur – vandaag wordt voorgedragen als kandidaat-voorzitter. Wanneer hij in april wordt gekozen, zal de partij dat merken ook. ‘Ik heb een politiek profiel en dat blijf ik houden. Een voorzitter moet richting geven aan de organisatie, maar mijn doel is ook om de partij politiek gezien scherp te houden. Dat betreft alle geledingen: Tweede Kamerleden, maar bijvoorbeeld ook raadsleden.’

Is dat nodig?
‘Ik vind het de laatste tijd een beetje te rustig in de ChristenUnie. De wereld is aan het veranderen; we gaan naar een netwerkmaatschappij. Als partij moeten we in gesprek blijven met de basis, met de mensen die als christen een smaakmaker in de samenleving willen zijn. We moeten aangesloten zijn op die mensen en hun netwerken. Ervaren ze hinder van de overheid? Kunnen we hen ergens bij helpen? Zijn onze politici gemakkelijk voor hen aanspreekbaar? De ChristenUnie moet een bondgenoot zijn van mensen die op een bevlogen manier Christus willen navolgen.’

De ChristenUnie heeft twee Kamerverkiezingen op rij stemmen verloren. Schuilt de oorzaak van dit verlies in een gebrek aan herkenbaarheid?
‘Dat is wel een belangrijk punt: zijn we herkenbaar als mensen die Christus willen navolgen, en vanuit die houding de samenleving willen dienen? We zullen nooit vijftien of twintig zetels in de Tweede Kamer krijgen. De essentiële vraag is echter: stemmen we voor onze portemonnee, pensioen of hypotheek, of willen we ons geloof een stem geven? De ChristenUnie is uitdrukkelijk een christelijke partij, en ik denk dat we met dat profiel een brede groep christenen kunnen aanspreken. Het geloof verbindt ons, en dat betekent dus ook geen exclusief links of rechts verhaal. Een sterke economie klinkt bijvoorbeeld rechts, maar levert juist mogelijkheden op voor mensen die nu aan de kant staan. Het geloof beslaat alle terreinen van het leven. In de positie waarin we nu verkeren, betekent dit dat we rond bepaalde thema’s onze verantwoordelijkheid nemen – zoals bij het woonakkoord. Maar op andere thema’s zullen we ook heel stevig positie moeten kiezen, en een helder profiel laten zien.’

U wilt politici en leden dichter bij elkaar brengen. Betekent dat ook een andere structuur voor de partij?
‘Ja. Tijdens het congres op 13 april stellen we voor de ChristenUnie om te vormen naar een ledenpartij. Dat betekent dat leden rechtstreeks invloed en stemrecht krijgen, en dat de besluitvorming dus niet meer via een afdeling loopt. Maar het gaat er niet primair om dat leden één keer per jaar kunnen stemmen op een congres. Het gaat er vooral om dat je stem als lid wordt gehoord, dat jouw inbreng zwaarwegend wordt meegenomen door onze politici, en dat je het gevoel hebt dat wat er in Den Haag door onze mensen wordt gedaan, ook jou rechtstreeks aangaat. Ook de debatcultuur in de partij kan levendiger.’

Waarom zijn er dan geen vrije voorzittersverkiezingen?
‘Dat zou in principe wel kunnen, maar het bestuur heeft nu gekozen voor een enkelvoudige voordracht. Maar we gaan de partij eveneens op dit punt vernieuwen: in april komt op het congres ook het voorstel aan de orde, om voortaan lijsttrekkersverkiezingen te houden. Voor Tweede en Eerste Kamer en Europees Parlement, maar wat mij betreft ook lokaal en provinciaal. Het geldt niet voor de politici die nu al op die posities zitten, maar als er een plek vrijkomt, volgen er lijsttrekkersverkiezingen. Dat hoort echt bij deze tijd.’

Is het geen probleem dat zowel de kandidaat-voorzitter als partijleider Arie Slob uit de GPV-stroming binnen de ChristenUnie afkomstig is?
‘Dat speelt geen enkele rol meer. De ChristenUnie is één partij. Als je elkaar herkent als navolgers van Christus, valt de rest gewoon weg.’

Toch bepleitte u tien jaar geleden een hoge plek voor Eimert van Middelkoop op de lijst voor de Tweede Kamer, vanwege het evenwicht.
‘Het ging toen met name om de specifieke positie van Van Middelkoop. Los daarvan speelt de bloedgroepenkwestie nu niet meer. Bovendien is de partij geen verlengstuk van de kerk, en dat moeten we vooral zo houden.’

Uw politieke carrière verliep niet altijd rimpelloos; u staat onder meer bekend als nogal uitgesproken.
‘Ik houd er niet van om met meel in de mond te praten. What you see is what you get; ik hoop dat de mensen dat vooral zullen onthouden. In de politiek en in een partij mag het ook best eens schuren. We zijn geen watjes, en hebben een krachtige boodschap.’

Dit interview is met toestemming overgenomen van www.nd.nl (http://www.nd.nl/artikelen/2013/maart/01/-het-is-te-rustig-in-de-partij)

Labels
Partij

« Terug

Reacties op 'Piet Adema: ‘Het is te rustig in de partij’ (interview Nederlands Dagblad)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2013 > maart

Geen berichten gevonden