Christenmigrant moet in Leeuwarden plek opeisen

12-02-2006 10:21 12-02-2006 10:21

Het kerkgebouw “Perspectief”aan de Bleeklaan was zaterdagavond 11 februari jl. gevuld met voornamelijk migranten, jong en oud, uit verschillende Afrikaanse landen. Zij waren daar om te luisteren naar de kandidaatraadsleden voor de Christen Unie in Leeuwarden. Het christelijk geloof was deze avond de bindende factor..De voertaal Engels met Nederlands als tweede taal.

De avond werd geopend met een reis langs de verschillende kerken in de wereld, op hilarische wijze neergezet door Dr. Johnny Love en zijn muzikale compaan MC. Aldrin. Een stukje zelfspot waar met veel gejuich op werd gereageerd.
Onder leiding van deze rasperformer werd er vervolgens een levendig debat gevoerd.

Er waren voldoende vragen van humane aard waar de aanwezigen het standpunt van de Christen Unie over wilden horen. Wat doet de ChristenUnie aan de meidenprostitutie en het drugsgebruik? Wanneer mag je nu stemmen? Hoe lang moet je dan in Nederland zijn.? Als ik acht jaar in Nederland ben waarom krijg ik dan nog geen status?
De lijsttrekker van de ChristenUnie, Addy Stoker, probeerde in zijn beste Engels de vragen zo duidelijk mogelijk te beantwoorden.
De immigratiepolitiek van de huidige regering baarde de aanwezigen de meeste zorg en zij vroegen zich af of de CU hier wel voldoende tegen in het geweer kwam.
Vincent Harris, kandidaat nummer drie op de lijst, gaf aan dat de CU weliswaar een kleine partij is maar dat zij desondanks hard aan de bel trekt wanneer de humaniteit in het gedrang komt. Hierop werd er luid geapplaudiseerd.

Omdat men erg lang bleef hangen in het inhumane migrantenbeleid van minister Verdonk kwam de ChristenUnie er niet echt aan toe om de speerpunten uit haar verkiezingsprogramma te verduidelijken. Bij de aanwezige migranten waren er overduidelijk meer dwingender vraagstukken die hen bezig houden De Christenmigrant op de vlucht voor een islamitische dictatuur in het land van herkomst arriveert in Leeuwarden. Daar aangekomen bemerkt hij dat binnen het Leeuwarder Kleurrijk Beraad nog amper Christenenmigranten zijn vertegenwoordigd. Hoe zit dat dan?
Addy Stoker:” Wellicht wordt het tijd dat jullie je gaan organiseren en een plaats opeisen binnen deze Stichting”.

Met deze tip van de lijsttrekker werd de avond afgesloten. Men wisselde adresgegevens uit en bleef nog even napraten.

De ChristenUnie gaat op haar eigen wijze om met het migrantenvraagstuk in de gemeente Leeuwarden. Humaan en realistisch. Wanneer je als politieke partij ruim 70 migranten naar een partijavond weet te krijgen, spreekt dat kennelijk aan.
Addy Stoker: “Ach ja, op deze wereld is niemand illegaal, die boodschap willen wij uitdragen en daar raken we mensen mee”.

Bron: http://multicultureelleeuwarden.web-log.nl

Labels
Werkgroep multicultureel

« Terug

Reacties op 'Christenmigrant moet in Leeuwarden plek opeisen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2006 > februari

Geen berichten gevonden