ChristenUnie in verzet tegen winning van schaliegas

Carla Dik-Faber - Foto: Anne Paul Roukema / ChristenUniemaandag 04 maart 2013 14:31

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber heeft schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Economische Zaken na aanleiding van proefboringen met Schaliegas. De ChristenUnie maakt zich namelijk zorgen om het methaangas dat bij deze boringen vrijkomt. ,,Methaan is een broeikasgas dat 25 keer sterker is dan CO2. Ook verschillende gemeenten maken zich inmiddels zorgen vanwege de bevingen en trillingen die optreden bij het ‘fracken’ (kraken) van de bodem", aldus Dik-Faber.

Het ministerie van Economische Zaken doet onderzoek naar de winning van schaliegas en intussen heeft het Britse bedrijf Cuadrilla toestemming gekregen om vooronderzoek te doen in de provincies Flevoland en Noord-Brabant. Dik-Faber zet echter vraagtekens bij de verwerking van dit onderzoek: “Ik vraag me af of de bezwaren van de gemeentes serieus genomen worden door Economische Zaken en of ze het eigen onderzoek ook in overweging hebben genomen nu Cuadrilla al de voorbereidingen mag treffen voor de eerste boringen.”


Schriftelijke vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de minister van Economische Zaken over proefboringen schaliegas:

1. Kent u het bericht van Binnenlands Bestuur d.d. 1 maart 2013 dat het Britse bedrijf Cuadrilla proefboringen naar schaliegas gaat uitvoeren in Luttelgeest of Marknesse?

2. Klopt het dat Cuadrilla nu onderzoek doet naar de effecten van de boringen op beschermde diersoorten en of de bodem stevig genoeg is om een boortoren te plaatsen? Kunt u aangeven of in het vooronderzoek ook andere zaken onderzocht worden, zoals de gevolgen voor grondwater, bodemkwaliteit etc.?

3. Klopt het dat het ministerie van EZ toestemming heeft gegeven voor de proefboring, maar dat de gemeente Noordoostpolder geen vergunning heeft afgegeven omdat dit niet nodig is in het stadium van vooronderzoek? Is er vooraf contact geweest tussen ministerie en gemeente? Zo ja, heeft u de gemeente gewezen op de mogelijke risico's van boringen naar schaliegas?

4. Heeft Cuadrilla inderdaad ook vooronderzoek uitgevoerd in Boxtel en Haaren in de provincie Noord-Brabant? Zijn er nog andere gemeenten waar u proefboringen verwacht door Cuadrilla of andere bedrijven, en hoe zal het ministerie de aanvraag voor deze proefboringen toetsen?

5. Is het u bekend dat tientallen gemeenten, waaronder de stad Utrecht, bezwaar hebben gemaakt tegen proefboringen binnen hun grondgebied? Respecteert u deze bezwaren van gemeenten als u verzoeken voor proefboringen ontvangt?

6. Hoe verhouden de proefboringen van Cuadrilla zich tot het onderzoek naar de risico's van schaliegaswinning, zoals die op dit moment door het ministerie van EZ worden uitgevoerd? Wanneer zijn deze onderzoeken gereed?http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/proefboringen-schaliegas-in-luttelgeest-en.8917014.lynkx

Labels
Carla Dik
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie in verzet tegen winning van schaliegas'

miss, miss (shad) shad [931436]
Geplaatst op: 05-10-2015 11:55
Just seeing that individuals in search of second give cars face many risks, it truly is absolutely vital to be organized. If honestly, the best error will be buying autos on-line with available related expertise. penguin travel

Making some sort of consumer get hold of a car without adding extra work, or ceremony put it that way, having a very good lead change without accomplishing anything straight. This is usually something remarkable and lowest expected. Generating a consumer get hold of a car without adding extra work, or ceremony put it that way, having a very good lead change without accomplishing anything straight. This is usually something remarkable and lowest expected. top auto mag

Auto navigation systems will let you get by point Some sort of to position B with full confidence. These impressive inventions have gotten so popular many vehicle makers are as well as them into their cars, SUVs in addition to trucks. auto motive design
miss, miss (shad) shad [931436]
Geplaatst op: 05-10-2015 11:55
Auto insurance emerges by quite a few companies and it's often hard to recognise which is truly the best one for people. Hours connected with extensive exploration and reading make helpful with determining this company that is right for you whilst your car. directory auto motive

Any new driver may want to have the most beneficial audio process in his or her car, but manufacturing area installed sound recording systems will not be up to the mark and so arises a ought to change this old audio system. A car or truck audio installation may be accomplished either by way of professional man or women or people. auto motive deals
Mubashar, Rana (Mubashar) Rana [1423724]
Geplaatst op: 30-06-2022 09:26
Get Azerbaijan Visa From Pakistan Easily. Azerbaijan has started issuing visas to Pakistani citizens after the Covid-19 pandemic. Azerbaijan Visa Service Centre is responsible for receiving visa applications on behalf of the Azerbaijani Embassy.

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2013 > maart

Geen berichten gevonden