Resoluties vrouwenparticipatie Ledencongres

13-11-2004 13:55 13-11-2004 13:55

Hier staan de uitspraken van enkele resoluties welke zijn besproken op het Ledencongres van 13 november 2004.

Resolutie 2.1 Vrouwenparticipatie in de ChristenUnie (aangenomen)

spreekt uit dat:
  • binnen de ChristenUnie de participatie van vrouwen moet worden gestimuleerd;
  • dit echter niet betekent dat er positief wordt gediscrimineerd aangezien kwaliteit bij kandidaatstellingsprocedures een belangrijker selectiecriterium dan sekse is;
en roept het Landelijk Bestuur, het Landelijk Bureau, de Provinciale Unies en de lokale ChristenUnies op zich in te spannen om :
  • het aantal vrouwelijke kaderleden binnen drie jaar te verdubbelen;
  • bij kandidaatstellingprocedures t.b.v. besturen en kandidatenlijsten tot een meer evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen te komen en daarom bij de volgende verkiezingen tenminste 25% van de kandidaten en tenminste  30% van de top-3 vrouwelijke kandidaten te laten zijn;
  • hiertoe de benodigde activiteiten op te zetten dan wel te ondersteunen.

Resolutie 2.2 Maatschappelijke activiteiten als belangrijk selectiecriterium voor kandidaatstelling (aangenomen)

 spreekt uit dat:
  • bij de selectie van kandidaten voor politieke en bestuurlijke functies maatschappelijke activiteiten een zelfstandig criterium zijn

Resolutie 2.3 Gecombineerde kandidatenlijsten van ChristenUnie en SGP (aangenomen)

 spreekt uit dat:
  • het standpunt van de ChristenUnie over de rol van de vrouw zorgvuldig is afgewogen op bijbelse gronden;
  • het te betreuren is dat christenen binnen SGP en ChristenUnie op dit punt niet tot eenzelfde inzicht kunnen komen;
  • het aanpassen van kieslijsten van de ChristenUnie, omwille van de samenwerking met de SGP, principieel en bestuurlijk onjuist is;
  • de criteria uit het Handboek Verkiezingen voor alle ChristenUnie-besturen dienen te gelden.
Labels
Werkgroep vrouwen

« Terug

Reacties op 'Resoluties vrouwenparticipatie Ledencongres'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2004 > november

Geen berichten gevonden