ChristenUnie: beter luisteren naar ouders van gepeste kinderen

kinderen tellen mee25-03-2013 19:32 25-03-2013 19:32

De ChristenUnie is blij met de actie die de staatssecretaris onderneemt. Tweede Kamerlid Joël Voordewind: “Ik heb al van verschillende ouders gehoord dat ze tegen een muur oplopen, als ze in gesprek met de school willen over pestgedrag tegen hun kind. Het leidt er zelfs toe dat kinderen die slachtoffer zijn van pesten thuiszitten, terwijl de school niet of onvoldoende heeft ingegrepen. Dat moet echt veranderen. De vrijblijvendheid rondom de aanpak van pesten moet verdwijnen, zonder dat iedere school met een Haags dictaat te maken krijgt.”

De ChristenUnie vraagt al enkele jaren aandacht voor de gevolgen van pesten. Pestgedrag kan een grote impact op een kind hebben, niet alleen voor nu, maar ook in zijn of haar verdere leven. De sleutel tot het goed aanpakken van pestgedrag ligt uiteindelijk bij leerlingen, ouders en de leerkrachten. Het is daarom zeer belangrijk dat scholen weten hoe zij goed om moeten gaan met pestgedrag in de klas. Voordewind: “Het is goed dat staatssecretaris Dekker alleen met bewezen effectieve methoden aan de slag wil gaan. Met name in het voortgezet onderwijs is er nog onvoldoende aandacht voor het goed signaleren en aanpakken van pestgedrag. Daarnaast is het zeer belangrijk om cyberpesten te bestrijden. Het pesten houdt vaak niet op bij het hek van het schoolplein, maar gaat door op bijvoorbeeld Facebook.”

Positief is ook dat meer aandacht voor pesten komt in lerarenopleidingen. Vorig jaar heeft de ChristenUnie al via een motie opgeroepen om binnen lerarenopleidingen meer aandacht te besteden aan effectieve methoden om pesten te signaleren en te bestrijden.

Het intrekken van het wetsvoorstel over incidentenregistratie is volgens de ChristenUnie een verstandig besluit. Deze wet was geen oplossing voor het echte probleem, maar zorgde wel voor veel extra administratieve lasten bij scholen. De ChristenUnie hoopt dat eventuele nieuwe wetgeving zich wel op de kern richt: dat scholen, leerlingen en ouders actief aan de slag gaan met het bestrijden van pesten.

Labels
Joël Voordewind
Onderwijs
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: beter luisteren naar ouders van gepeste kinderen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2013 > maart

Geen berichten gevonden