Meer meldingen van mensenhandel en gedwongen prostitutie

marechausseevrijdag 12 april 2013 10:11

Het aantal meldingen van mensenhandel in Nederland is het afgelopen jaar fors toegenomen. Vorig jaar steeg het aantal meldingen met 40 procent naar 1711. In 2011 waren er nog 1222 gevallen bekend. Het Coördinatiecentrum Mensenhandel CoMensha zegt dat het aantal meldingen van gedwongen prostitutie is toegenomen met 65 procent. Er kwamen 1177 meldingen over vrouwen binnen en 37 over mannen.

Dit blijkt uit de jaarcijfers over 2012 van Comensha. Ook in 2012 hebben de meeste (25%) van de bij CoMensha gemelde slachtoffers de Nederlandse nationaliteit. Het aantal meldingen van vrouwen dat mogelijk slachtoffer van uitbuiting is in de prostitutie, is in 2012 fors gestegen (64%). CoMensha ontving in dit kader 1177 meldingen in 2012. In 2011 ging het om 716 vrouwen.

Marechaussee
De stijging van het totale aantal slachtoffers in 2012 is vooral te verklaren door de vele aanmeldingen van de Koninklijke Marechaussee (KMar), stelt Comensha in een persbericht. In 2012 is een kwart van de meldingen afkomstig van de Kmar. Bij alle meldingen gaat het om mensen die mogelijk slachtoffer
zijn van mensenhandel. Bij mensenhandel bevinden de slachtoffers zich in zeer kwetsbare en onveilige situaties.

Voorzitter Martin Sitalsing: “Tot de kerntaken van CoMensha behoren het registreren van mogelijke slachtoffers van mensenhandel en het zoeken en vinden van opvang. Door goede registratiegegevens beschikbaar te stellen en dankzij een steeds nauwere samenwerking met ketenpartners als Justitie, politie en de Kmar, komen ook steeds meer slachtoffers in beeld. Omdat het beeld van slachtoffers steeds duidelijker wordt, komt er ook meer aandacht voor de zorg en opvang die slachtoffers van mensenhandel heel hard nodig hebben. Dit zijn positieve ontwikkelingen die ook het gevolg zijn van de intensivering van de aanpak van mensenhandel. Aan de andere kant hebben we met elkaar nog een weg te gaan. We hebben nog maar het topje van de ijsberg boven water zoals ook de Nationaal
Rapporteur mensenhandel constateerde. Een uitbreiding van de meldplicht vinden wij dan ook noodzakelijk. CoMensha kan dan de komende jaren – in samenwerking met alle partijen – alle slachtoffers in beeld krijgen en hen ook altijd adequate opvang en zorg bieden.”

Meeste vrouwen uitgebuit in de prostitutie
Het aantal vrouwelijke slachtoffers dat in de prostitutie wordt uitgebuit is veel hoger dan het aantal vrouwelijke slachtoffers dat in overige sectoren wordt uitgebuit. Het aantal meldingen van vrouwelijk slachtoffers die in de prostitutie worden uitgebuit, is in 2012 fors gestegen. CoMensha heeft in dit kader in 2012 1177 meldingen ontvangen. In 2011 ging het om 716 vrouwen. Mannen worden vooral buiten de prostitutiesector uitgebuit. CoMensha ontving in totaal 172 meldingen van mannelijke
slachtoffers van mensenhandel in 2012. Waarvan 37 in de prostitutie en 123 in overige sectoren, waaronder in land- en tuinbouw en schoonmaak.

Lees meer in ons Dossier Mensenhandel en Prostitutie

Labels
Mensenhandel en prostitutie

« Terug

Reacties op 'Meer meldingen van mensenhandel en gedwongen prostitutie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2013 > april

Geen berichten gevonden