ChristenUnie wil zekerheid voor basis- en tussenjaren

studentenhuis23-04-2013 17:09 23-04-2013 17:09

De ChristenUnie maakt zich zorgen over de continuïteit van tussenjaren en basisjaren, bijvoorbeeld aangeboden door de Evangelische Hogeschool (EH). Voor scholen die een basis- of tussenjaar aanbieden is het zeer nadelig als besluitvorming over het leenstelsel boven de markt blijft hangen. Kamerlid Carola Schouten heeft minister Bussemaker gevraagd in gesprek te gaan met de instellingen die basis- en tussenjaren aanbieden, om de problemen te bespreken en te zien welke opties er mogelijk zijn om de problemen te ondervangen.

De minister wil hier niet op ingaan. Daarom heeft Schouten een motie voorbereid waarin de minister wordt verzocht met de instellingen het gesprek aan te gaan en met voorstellen te komen om de belemmeringen weg te nemen. Schouten: ,,De houding van Bussemaker stelt me erg teleur. Scholen hebben zekerheid nodig over het voortbestaan van basis- en tussenjaren, maar duidelijkheid ontbreekt nu de besluitvorming over het sociaal leenstelsel steeds verder wordt opgeschoven.”

Onduidelijkheid over het leenstelsel en de doorstroom binnen en tussen hbo en wo heeft consequenties voor de leerlingen en studenten die nu moeten kiezen voor een vervolgstudie. Schouten: ,,Doordat leenstelsel boven de markt hangt, durven studenten nu geen basisjaar te kiezen, omdat ze dan kans lopen straks met het leenstelsel te maken te krijgen. Studenten die komend jaar instromen bij hogescholen en universiteiten houden nog recht op de basisbeurs. Omdat juist zo’n tussenjaar heel vormend werkt voor studenten, is het jammer dat ze er niet voor durven kiezen. Juist ook omdat zo’n jaar de overheid en het hoger onderwijs juist de nodige financiële besparingen oplevert omdat studenten daarna een veel meer overwogen studiekeus kunnen maken.”


Motie Schouten

Basis- en tussenjaren

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de onduidelijkheid over de invoering van het leenstelsel gevolgen heeft voor scholieren en studenten die een keuze moeten maken voor een vervolgstudie en dat de instroom in basis- en tussenjaren door deze onduidelijkheid onder druk staat;

overwegende, dat basis- en tussenjaren een belangrijke bijdrage leveren aan een goede studiekeuze en het tegengaan van uitval;

verzoekt de regering in gesprek te gaan met instellingen die basis- of tussenjaren aanbieden over de problemen waarmee zij geconfronteerd worden en met voorstellen te komen om de belemmeringen weg te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Schouten

Labels
Carola Schouten
Onderwijs
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie wil zekerheid voor basis- en tussenjaren'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2013 > april

Geen berichten gevonden