In Memoriam Piet Langeler (1936-2013)

Piet Langeler-500pxwoensdag 08 mei 2013 14:24

Op 7 mei overleed Piet Langeler na een ziekbed van enkele maanden aan de gevolgen van kanker. Hij werd 76 jaar. Piet was op 15 maart 1975 een van de oprichters van de RPF en tussen 1975 en 1985 de eerste voorzitter. Meer dan wie ook was hij geïnspireerd om politiek te bedrijven naar Bijbelse normen overtuigd als hij er van was dat deze normen de beste zijn voor mens en samenleving. En bovendien moet immers ‘alles wat adem heeft de Here loven’. Ook in de publieke samenleving.

Al heel jong was hij politiek actief. In de gemeente Valkenburg (bij Leiden) was hij voor de ARP zelfs enige tijd de jongste wethouder van Nederland. De band met de ARP brak toen deze partij in de jaren zeventig besloot niet alleen te fuseren met de CHU, maar ook met de Rooms-katholieke KVP. Hij voegde zich bij de kring van AR-Gezinden die poogde de ARP bij de Bijbelse les te houden en niet te fuseren met de KVP. Toen dat spoor doodliep, kozen Piet Langeler en anderen zoals ds. J.H. Velema en drs. A.H.D. Wagenaar voor de next-best oplossing door het oprichten van de RPF. Tot zijn teleurstelling mislukten pogingen om als niet-Gereformeerd Vrijgemaakten zich aan te sluiten bij het GPV.

Piet Langeler heeft zich ondanks een drukke baan en een groot gezin met tomeloze energie en vurig van geest ingezet om de RPF van de grond te tillen en uit te bouwen. Dat was lang niet altijd gemakkelijk en in de beginjaren tachtig maakte de RPF een moeilijke periode door. Piet Langeler, van harte gesteund door zijn vrouw Gré,  gooide echter het bijltje er niet bij neer. Ten diepste om zijn liefde voor zijn Heer en Heiland, de Koning der koningen, bleef hij vele (ook nachtelijke) uren wijden aan het in de vaart houden van de RPF. Hij heeft het dan ook als een grote zegen ervaren dat de door hem bestuurde RPF in 1981 met twee zetels in de Tweede Kamer kwam en in korte tijd in veel gemeenteraden, Provinciale Staten, de Eerste Kamer en het Europees parlement was vertegenwoordigd. Zelf was hij enkele jaren lid van de Provinciale Staten van Groningen en oogstte daar veel waardering.

De fusie van de RPF met het GPV tot de ChristenUnie in het begin van deze eeuw had zijn instemming. Wel bleef hij de ChristenUnie kritisch volgen. Hij vond dat de ChristenUnie meer getuigend en profetisch zou mogen zijn.

Piet Langeler heeft zijn aardse strijd gestreden. Hij was al geruime tijd bereid om, zoals hij dat enkele maanden geleden zei, naar zijn Heer en Heiland te gaan. Mag dat zijn vrouw Gré, zijn kinderen en kleinkinderen tot grote troost zijn in de wetenschap dat ‘wie getrouw is tot de dood’ naar Gods belofte de kroon des levens zal  ontvangen (Openbaringen 2:10B).

Meindert Leerling

Oud-politiek leider RPF

Labels
Partij

« Terug

Nieuwsarchief > 2013 > mei

Geen berichten gevonden