ChristenUnie vraagt aanpassing van euthanasiewet

Carla Dik - web16-05-2013 17:06 16-05-2013 17:06

Euthanasie bij dementie roept bij de ChristenUnie veel vragen op. Volgens de minister kan euthanasie bij dementie op basis van de huidige wetgeving worden ingewilligd, terwijl er voor artsen veel onduidelijkheid is. Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber stelt schriftelijke vragen: ,,Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat bij vragen over het levenseinde het vertrekpunt niet het zelfbeschikkingsrecht, maar de menselijke waardigheid is. Daarom moet er meer communicatie plaatsvinden tussen arts en patiënt. Alleen een schriftelijke verklaring kan niet voldoende zijn om alle zorgvuldigheidseisen, die de wet vraagt, te doorlopen.” De ChristenUnie heeft eerder al aandacht gevraagd over de wijze waarop de euthanasiewetgeving wordt toegepast bij dementie.

Schriftelijke vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over euthanasie bij dementie.

  • Bent u bekend met het bericht ‘artsen: beperk euthanasie op dementerende’ (Bron: Volkskrant 15 mei 2013)
  • Kunt u de Kamer een verslag sturen van het gesprek wat u vandaag heeft gehad over de aanscherping van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding?
  • Bent u met mij, van mening dat er onduidelijkheden zijn voor artsen en patiënten over de waarde van een schriftelijke euthanasieverklaring bij dementie? Op welke wijze kunt u deze onduidelijkheid wegnemen?
  • Bent u bereid  te kijken naar de Aanwijzing vervolgbeslissing levensbeëindiging niet op verzoek en late zwangerschapsafbreking en deze aan te passen, zodat een schriftelijke wilsverklaring niet voldoende is om te kunnen bepalen hoe artsen moeten handelen  in geval van euthanasie bij patiënten die hun wil niet meer kunnen bepalen? Zo ja, wanneer wilt u dit doen?
  • Bent u bereid  de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, zo aan te passen dat de onafhankelijke tweede arts die de patiënt heeft gezien, ook met de patiënt heeft gecommuniceerd? Zo ja, wanneer wilt u dit doen?
  • Bent u het met mij van mening, dat communicatie tussen de patiënt en voor de arts van wezenlijk belang om te kunnen verifiëren of iemand ondraaglijk en uitzichtloos lijden ervaart?
  • Wilt u deze schriftelijke vragen beantwoorden voor het algemeen overleg op 30 mei over medische ethiek?
Labels
Carla Dik
Medische ethiek
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie vraagt aanpassing van euthanasiewet'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2013 > mei

Geen berichten gevonden