ChristenUnie wil duidelijkheid voor asielzoekers

voordewind22-05-2013 17:22 22-05-2013 17:22

De coalitie mag asielzoekers niet langer in onwetendheid laten. Dat heeft Joel Voordewind tijdens het Kamerdebat naar voren gebracht. Voordewind: ,,Ik wil van de coalitiepartijen duidelijkheid over een aantal cruciale zaken waaronder het illegalenquotum, de noodzakelijke aanpassing van de vreemdelingendetentie en het buitenschuldbeleid.”

Met betrekking tot het illegalenquotum verklaarde PvdA-Kamerlid Nijboer vorige in het Verantwoordingsdebat voorstander te zijn van het afschaffen van het illegalenquotum. Dat is een duidelijke opdracht aan de staatssecretaris van Justitie Voordewind wil weten of de staatssecretaris dit nu naast zich neer legt. Ook verklaarde PvdA-fractievoorzitter Samsom tijdens een demonstratie voor het parlement al dat het buitenschuldbeleid verruimd moet worden. Voordewind: ,,Een helder standpunt, waarbij het adviesrapport van de commissie Vreemdelingenzaken, suggesties kan doen hoe dit in te vullen. Ik wil weten van de staatssecretaris in hoeverre hij bereid is om het buitenschuldcriterium te verruimen.”

De ChristenUnie heeft grote moeite met de huidige vreemdelingendetentie. Op dit moment kunnen mensen maximaal achttien maanden in vreemdelingendetentie worden vastgehouden. Pas na zes maanden wordt namelijk pas getoetst of mensen uitzetbaar zijn. Voordewind vraagt zich af of er niet eerder een conclusie getrokken kan worden om zo de duur van de vreemdelingendetentie te beperken. ,,Ik vind het niet wenselijk om mensen zo lang vast te houden. Deze mensen verkeren lange tijd in onzekerheid over hun lot en kunnen alleen maar afwachten. Een inhumane behandeling van mensen die niets misdaan hebben.” aldus Voordewind.

Tot slot vraagt het Kamerlid zich af waarom er nog geen nota van wijziging is verschenen over de strafbaarstelling van illegaliteit. Deze nota moet ervoor zorgen dat illegaliteit niet als misdrijf wordt gezien, hetgeen ook voorkomt dat hulpverleners van deze asielzoekers als strafbaar worden gezien. De ChristenUnie heeft hier een amendement over ingediend en Voordewind wil weten of de staatssecretaris dit gaat overnemen en of de PvdA dit steunt.

Labels
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2013 > mei

Geen berichten gevonden