'Anoniem melden van misstanden prostitutie moet permanent mogelijk zijn'

Themafoto prostitutie Wallen Amsterdam23-05-2013 14:59 23-05-2013 14:59

De campagne 'Schijn bedriegt' van Meld Misdaad Anoniem om klanten van prostituees aan te sporen melding te doen van mensenhandel blijkt succesvol. Sinds de start van de campagne in juni 2012 zijn er 76 procent meer meldingen binnen gekomen. In totaal gaat het om 104 meldingen van gedwongen prostitutie. Er zijn 12 verdachten opgepakt. "Het is een wrang succes natuurlijk, maar het onderstreept dat klanten alerter kunnen worden op situaties van uitbuiting. Anoniem melding doen van misstanden in de prostitutie heeft effect.", reageert Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers.

"Ik hoop dat de minister nu doorpakt en deze campagne intensiveert en permanent maakt. Vrouwen die uitgebuit worden moeten weten waar ze zich kunnen melden", stelt ChristenUnie-Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers. Hij heeft hierover vragen gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie.

Signalen
Anonieme tipgevers geven bijna vijf keer per week belangrijke signalen van mensenhandel en illegale prostitutie door. Uit de cijfers van Meld Misdaad Anoniem blijkt dat de meldingen over gedwongen prostitutie zijn gestegen met 76% sinds de start van de nieuwe campagne vorig jaar juni, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze campagne richt zich voornamelijk op bezoekers van prostituees, die de mogelijke signalen van mensenhandel kunnen herkennen. Segers: ,,Deze ontwikkeling moet zich verder doorzetten. De klant draagt een grote verantwoordelijkheid in het herkennen en melden van uitbuitingssituaties.” 

Strafbaar
Klanten die deze signalen herkennen en niet melden, zouden volgens de ChristenUnie strafbaar moeten worden gesteld. Segers werkt aan een wetsvoorstel die dit moet regelen. Opvallend is de stijging van meldingen over mogelijke minderjarige slachtoffers: 1 op de 4 meldingen over mensenhandel gaat hierover. In 2011 waren dit nog 1 op de 8 meldingen. Met de tips zijn de eerste daders uit de anonimiteit gehaald en slachtoffers bevrijd, aldus het Meldpunt.

Promotiefilmpje voor de campagneVragen van Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers.

1. Heeft u kennis genomen van het bericht ‘Meer tips over gedwongen prostitutie’?

2. Nu blijkt dat de campagne om bezoekers van prostituees aan te moedigen dwang en mensenhandel te melden succesvol is, bent u bereid die campagne te intensiveren? Zo ja, op welke manier?

3. Ziet u mogelijkheden om niet alleen klanten aan te moedigen dwang anoniem te melden, maar ook prostituees, zodat zij de signalen van dwang en uitbuiting in hun omgeving ook sneller melden? Bent u bereid om door middel van een campagne onder prostituees Meld Misdaad Anoniem verder bekend te maken?

4. Is de genoemde stijging van het aantal meldingen, samen met de sterke groei van het aantal meldingen van mensenhandel bij Comensha, een indicatie van groei van gedwongen prostitutie of een indicatie van de jarenlange onwetendheid (bij politie, justitie, hulpverleners, overheid, politiek) over de omvang en ernst van gedwongen prostitutie in Nederland?

5. Kunt u nader inzicht geven in welke sectoren van prostitutie de meeste meldingen worden gedaan? Hoe is dit voor de meldingen ten aanzien van minderjarigen? Geven deze uitkomsten reden tot aanpassing/intensivering van het beleid? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, waarom niet?

6.Wat zijn uw voornemens na 2013, als deze campagne is afgelopen, om bezoekers te blijven stimuleren alert te zijn en melding te doen? Heeft u hiervoor middelen beschikbaar?


Labels
Gert-Jan Segers
Mensenhandel en prostitutie
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op ''Anoniem melden van misstanden prostitutie moet permanent mogelijk zijn''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2013 > mei

Geen berichten gevonden