Roel Kuiper: dorpen niet geforceerd bij Heerenveen trekken

Roel_Kuiper-3dinsdag 28 mei 2013 15:43

Door een gemeentelijke herindeling in Friesland onstaat een nieuwe gemeente: De Friese Meren. Twee dorpen worden echter bij Heerenveen geveegd. ChristenUnie-senator Roel Kuiper wil van de regering weten of daarvoor wel voldoende draagvlak is in die dorpen.

Lees hier de vragen die de ChristenUnie-fractie heeft gesteld bij de schriftelijke behandeling van het herindelingsvoorstel (nr. 33.496)

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennis genomen van wetsvoorstel 33.496 en hebben daarover nog enkele vragen.

  1. Gegeven het belang dat gemeentelijke herindelingen van onderop gedragen worden wil de ChristenUnie-fractie inzicht krijgen in de wijze waarop door Provincie en Rijk geopereerd is na de opdracht die het ministerie op 9 september 2011 aan de Provincie gaf en waarin is aangegeven dat de procedure m.b.t. de grenscorrectie tussen Skasterlan en Heerenveen opnieuw moest worden doorlopen. Het bezwaar was dat er niet was gehandeld conform de Wet Arhi. Op welke wijze is er nadien wel gehandeld conform de wet Arhi?
  2. Hoe is omgegaan met de Zienswijzen die betreffende dorpen die zich verzetten tegen de grenscorrectie en tegen herindeling bij Heerenveen hebben mogen indienen? De Zienswijzen zijn uiteindelijk volgens opstellers ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hoe zijn deze daar beoordeeld?
  3. Heeft het Ministerie mogelijkheden de gewraakte grenscorrectie te (laten) schrappen? Dit raakt immers niet de gemeentelijke herindeling als zodanig, alleen de indeling van betrokken dorpen. 
Labels
Eerste Kamer
Roel Kuiper

« Terug

Nieuwsarchief > 2013 > mei

Geen berichten gevonden