ChristenUnie: Staatssecretaris dwingt kleine scholen alsnog te sluiten

schoolbord_100x10029-05-2013 13:39 29-05-2013 13:39

Hoewel het goed is dat staatssecretaris Dekker het Onderwijsraadadvies over de 100-leerlingengrens niet overneemt, dreigen toch veel kleine basisscholen te verdwijnen door het schrappen van de kleine scholentoeslag. De omvorming van deze toeslag kan in sommige gebieden alsnog een kaalslag veroorzaken in het basisonderwijs. De ChristenUnie wil de kleine scholentoeslag juist behouden en ten goede laten komen aan schoolbesturen, zonder hen daarmee tot een fusie te dwingen.

Joël Voordewind: “Het is nu zeer de vraag op welke compensatie schoolbesturen nog kunnen rekenen, om kleine vestigingen open te houden. Juist de schoolbesturen zijn samen met de ouders aan zet om met oplossingen te komen in de regio’s. Geef hen dan ook financiële ruimte om kleine vestigingen open te houden en dwing hen niet tot fusies.”

Keuzevrijheid
In aanloop naar de brief van Dekker heeft de ChristenUnie zich fel verzet tegen het Onderwijsraadadvies via landelijke en regionale hoorzittingen. Maar liefst 1800 basisscholen zitten in de gevarenzone. De waarschuwing van de ChristenUnie blijkt terecht te zijn dat veel scholen zouden gaan omvallen met de voorgestelde maatregelen. Het zou de keuzevrijheid van ouders rigoureus inperken en grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid op het platteland. Voordewind: ,,Het is goed dat de fusietoets voor het basisonderwijs wordt versoepeld. Juist in krimpgebieden blijkt de fusietoets een belemmering die vooral bureaucratie oplevert.”

De ChristenUnie staat positief tegenover uitbreidingen van mogelijkheden voor samenwerking, mits de identiteit van scholen gewaarborgd blijft. De ChristenUnie wijst daarbij op de gevaren van de druk om te fuseren, omdat het een bedreiging kan zijn voor de zelfstandige positie van het bijzonder onderwijs, zoals christelijke scholen. Prikkels tot fusie mogen niet leiden tot fusiedwang. Dat tast volgens de ChristenUnie de vrijheid van inrichting en de keuzevrijheid voor ouders aan.

Labels
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2013 > mei

Geen berichten gevonden