ChristenUnie op de bres voor mantelzorgers

Carla Dik - Foto: Anne Paul Roukema / ChristenUniedonderdag 06 juni 2013 16:36

Mantelzorgers hebben weinig steun aan hun baas, dat schrijft het Parool op 6 juni. Naar aanleiding van dit bericht hebben Kamerleden Carla Dik-Faber en Carola Schouten aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid schriftelijke vragen gesteld. De ChristenUnie wijst het kabinet erop dat in alle veranderingen in de zorg meer van mantelzorgers wordt gevraagd, maar die mogelijkheid in combinatie met werk vaak onmogelijk wordt gemaakt.

Tweede Kamerlid Dik- Faber: ,,Door de omvangrijke hervormingen in de AWBZ is het noodzakelijk dat werkgevers hun beleid verbeteren voor mantelzorgers die werk en zorgtaken met elkaar willen combineren. Ik vraag me af welke aanvullende maatregelen voor deze mantelzorgers  worden genomen.” De ChristenUnie wil dat het kabinet om tafel gaat met de sociale partners om nadere afspraken te maken. Afspraken die er voor zorgen dat de mogelijkheden voor mantelzorg beter bespreekbaar worden. Werkgevers moeten beter kijken naar  mogelijkheden en oplossingen zoals tijd voor tijd, flexibele uren en thuiswerken. Kamerlid Dik-Faber: ,,Mantelzorg zal in de toekomst alleen nog maar belangrijker worden en de druk op deze mensen zal daarom alleen maar groter worden. Dit moeten we waar mogelijk ondersteunen.” Maandag in het debat zal de ChristenUnie hiervoor een voorstel indienen dat dit garandeert. 


Schriftelijke vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) en Schouten (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over mantelzorgers die weinig steun hebben aan hun baas.

1.         Herkent u zich in de problematiek zoals deze in het bericht ‘mantelzorgers hebben weinig steun aan baas’ naar voren wordt gebracht?

2.         Bent u met mij van mening dat het, gezien de omvangrijke hervormingen in de AWBZ, noodzakelijk is dat werkgevers hun beleid verbeteren voor mantelzorgers die werk en zorgtaken met elkaar willen combineren? 

3.         Bent u bereid met de sociale partners om tafel te zitten om nadere afspraken te maken, waarbij mantelzorg beter bespreekbaar wordt gemaakt met de werkgever, de werkgever beter gaat kijken naar de mogelijkheden en oplossingen zoals tijd voor tijd, flexibele uren en thuiswerken?

4.         Welke aanvullende maatregelen worden er door u voor mantelzorgers genomen die hun zorgtaken met werk willen combineren? 

5.          Bent u van plan in de brief over mantelzorg specifiek in te gaan op de relatie arbeid-mantelzorg?

Labels
Carla Dik
Carola Schouten
Tweede Kamer
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie op de bres voor mantelzorgers'

miss, miss (shad) shad [931436]
Geplaatst op: 05-10-2015 12:02
SEO exercises are humming in the ether while keeping yahoo busy everyday. When you put in place an online marketing or an online business website, you do need to ensure that its well made and adjusts to many of the requirements of yahoo. www.seobuzzonline.net

Samsung TELEVISION FOR COMPUTER lamps absolutely are a brand blessed with technology and manufacturing renovation which may infuse amounts of technological favor. Samsung TELEVISION FOR COMPUTER lamp is critical which may charge the infusions around technology and give the favor of technology blessed by using technological eccentricity. www.technology-innovations.org

Repairing services are usually important around technology. Anything machines most people utilize, discovered repair them reported by our prefers. There will be various devices that him and i utilize in the everyday everyday life. A very few elements depict and affect the execution on the vacuum structural part. www.obstructedtechnology.org

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2013 > juni

Geen berichten gevonden