'Laat makelaars en verhuurders helpen bij bestrijding thuisprostitutie'

Te huurwoensdag 19 juni 2013 10:19

De ChristenUnie maakt zich grote zorgen over de toename van de illegale thuisprostitutie. Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers heeft het kabinet om opheldering gevraagd over illegale prostitutie in woonhuizen. Het gaat om lang leegstaande huizen die worden verhuurd. Steeds vaker blijken hier bordelen in te zitten. Segers: ,,Het is verschrikkelijk dat vrouwen in schijnbaar keurige woonhuizen achter de voordeur worden uitgebuit. De politie moet hier een hogere prioriteit aan geven, maar ook de oplettendheid van een makelaar en verhuurder kan dit onrecht helpen tegen gaan.”

Die eventuele ondercapaciteit bij de politie zou er ook toe kunnen leiden dat er een onbekend aantal zaken nog op de plank ligt bij het team mensenhandel. De ChristenUnie dringt er bij de minister op aan om sneller afspraken te maken met de VNG om overheden meer ‘streetwise’ te maken. Er zijn snel richtlijnen nodig om onder andere illegale activiteiten in verhuurde panden te voorkomen nu er sprake is van toenemende leegstand.
Wet regulering prostitutie
Daarnaast is het de allerhoogste tijd dat de Eerste Kamer en minister Opstelten eindelijk overeenstemming bereiken over de wet regulering prostitutie. Dan gaat de prostitutieleeftijd omhoog naar 21 jaar en komt er een registratie van alle prostituees, inclusief de thuiswerkers. Politie, lokale overheden en hulpverleners dringen hier al langer op aan.


Schriftelijke vragen van het lid Segers (ChristenUnie) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Prostituees uitgebuit vanuit woning’
 
  1. Heeft u kennis genomen van het bericht ‘Prostituees uitgebuit vanuit woning’ (Nederlands Dagblad, 18 juni 2013)?
  2. Is de toename van misstanden in de thuisprostitutie een indicatie voor de groei van gedwongen prostitutie of is de omvang en ernst van misstanden in Nederland altijd onderschat?
  3. Zijn de bevindingen in het artikel niet tevens een gevolg van het ontbreken van een landelijke aanpak en verschil in gemeentelijk beleid? Zo ja, wanneer komt u met een novelle voor de Wet Regulering Prostitutie en bestrijden misstanden seksbranche?
  4. Bent u bereid om snel met de VNG afspraken te maken om de oproep van de plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie, dat overheden meer streetwise moeten worden, concreet invulling te geven?
  5. Wat vindt u van de bevinding dat meer dan een derde van de aangetroffen vrouwen jonger was dan 21 jaar en zou in de regelgeving niet ten spoedigste deze leeftijdsgrens moeten worden vastgelegd? Overweegt u nog andere maatregelen om dit aandeel omlaag te krijgen?
  6. Wat gaat u doen om makelaars en verhuurders streetwise te krijgen en juist ook in een tijd van toenemende leegstand scherp te laten zijn op illegale activiteiten in verhuurde panden?
  7. Hoe snel wordt er actie ondernomen als burgers/betrokkenen een meld-misdaad-anoniem melding met betrekking tot gedwongen prostitutie doen en wordt de termijn van maximaal 24 uur altijd gehaald?
  8. Is er voldoende capaciteit aanwezig bij opsporing en handhaving om de misstanden tegen te gaan en inzicht te krijgen? Wanneer verwacht u het inzicht te hebben?
  9. Hoe vaak is inzake misstanden in de thuisprostitutie een melding van klanten ontvangen?
  10. Bestaan er momenteel plankzaken bij het team mensenhandel en zo ja hoeveel?
 
Labels
Mensenhandel en prostitutie
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op ''Laat makelaars en verhuurders helpen bij bestrijding thuisprostitutie''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2013 > juni

Geen berichten gevonden