ChristenUnie teleurgesteld over uitblijven bescherming Kopten

joel in egyptewoensdag 21 augustus 2013 12:44

De ChristenUnie is teleurgesteld dat minister Timmermans geen noodzaak ziet om specifieke hulp te bieden aan de Koptische christenen die massaal worden aangevallen door het pro-Morsi kamp. Terwijl de minister erkent dat Kopten het zwaar te verduren hebben wil hij de Kopten niet aanmerken als risicogroep binnen het asielbeleid en ziet hij geen reden om het visumbeleid te versoepelen. De ChristenUnie blijft er bovendien op aandringen dat Nederland en de Europese Unie Egypte blijven wijzen op de verantwoordelijkheid om haar minderheden beter te beschermen.

Tweede Kamerlid Joel Voordewind: ,,De ChristenUnie zal zich blijven inzetten voor de bescherming en wederopbouw voor alle getroffenen maar in het bijzonder voor de Koptische christenen die vogelvrij lijken te zijn.” De ChristenUnie is daarom op dit moment ook tegen het stopzetten van hulp aan Egypte, maar vindt wel dat de hulp gekoppeld moet worden aan het democratiseringsproces (routekaart) en aan de bescherming van de minderheden waaronder vrouwen en de Kopten.

De ChristenUnie is tegelijkertijd tevreden dat minister Timmermans de noodzaak inziet van een onafhankelijk onderzoek naar het geweld in Egypte. Dit onderzoek moet ook het geweld van de Moslimbroeders gaan onderzoeken. Ook spreekt de minister steun uit voor de routekaart van de interim-regering, de herziening van de grondwet en nieuwe verkiezingen.

Labels
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2013 > augustus

Geen berichten gevonden