Slob: eindelijk oog voor zorgen vissers

urker vissersbootdonderdag 19 september 2013 11:18

De ChristenUnie is blij dat de brandbrief van de visserijsector vorige week succes heeft gehad. Tweede Kamerlid Arie Slob drong er op aan dat staatssecretaris Dijksma binnen een week ging praten met de sector vanwege dreigende acties. In de sector was het brede gevoel dat de staatssecretaris onvoldoende voor de vissers opkomt en hen met de komende aanlandplicht voor een onmogelijke opgave plaatst. Slob: ,,Nog niet alle zorgen bij de vissers zijn weg. Er zijn nog heel veel vragen over de gevolgen van de aanlandplicht. Maar de staatssecretaris heeft na een goed gesprek nu duidelijk aangegeven samen met de vissers te willen werken aan het verzachten van de gevolgen van de aanlandplicht.”

De staatssecretaris heeft aangegeven zich hard te willen maken voor het zoeken van maximale ruimte bij de implementatie van de aanlandplicht. Slob: “De staatssecretaris stelt nu duidelijk dat overbodige regels moeten worden afgeschaft en gaat samen met de vissers deze regels inventariseren. Ook wil zij ruimte bieden voor nieuwe technische maatregelen die selectiviteit bij het vissen verhogen zodat zoveel mogelijk bijvangst wordt voorkomen.” De ChristenUnie zal de staatssecretaris aan haar woord houden. “Het is mooi dat de staatssecretaris zich wil gaan inzetten voor hogere quota zodat het aanlanden van bijvangst niet betekent dat er minder marktwaardige vis mag worden gevangen. Zij moet dit wel gaan waarmaken binnen Europa!"

Labels
Arie Slob
Tweede Kamer
Visserij

« Terug

Reacties op 'Slob: eindelijk oog voor zorgen vissers'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2013 > september

Geen berichten gevonden