Kamermeerderheid wil geen Nederlands geld naar Al-Shabaab

Joel Voordewind Topbanners-3487.jpg25-09-2013 15:47 25-09-2013 15:47

De ChristenUnie wil dat de regering er alles aan doet om te voorkomen dat Nederlands geld naar de terroristische organisatie Al-Shabaab gaat. Kamerleden Joël Voordewind en Gert-Jan Segers hebben Kamervragen ingediend, die door een Kamermeerderheid van VVD, SP, CDA, D66 en SGP ondersteund worden. Voordewind: ,,De bloedige terroristische aanslag van Al-Shabaab in Kenia dwingt ons opnieuw te kijken naar de fondsenwerving van Eritrea in Nederland. Het is ongehoord dat het consulaat van Eritrea met dwangpraktijken vrijelijk in Nederland geld ophaalt om de terroristische activiteiten van Al-Shabaab te financieren. Ik roep de regering daarom op om de consul van Eritrea de wacht aan te zeggen en zo nodig het consulaat te sluiten.”

Schriftelijke vragen namens de leden Voordewind  & Segers (ChristenUnie) aan de ministers van Buitenlandse Zaken, Justitie en Binnenlandse Zaken.

1)    Bent u bekend met het artikel ‘Geld voor Al-Shabaab komt ook uit Nederland(Nederlands Dagblad, 25 september 2013)’. Herinnert u de beantwoording van de schriftelijke vragen van het lid Timmermans (PvdA) over de zogenaamde ‘diaspora-tax’ (Antwoord vragen Timmermans over de praktijken van het consulaat van Eritrea (Nummer: 2012D35678), minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal, 4 oktober 2012.)?

2)    Wat heeft onderzoek van de OM naar de zogenaamde diaspora-tax opgeleverd? Bent u bereid de Kamer, zo nodig vertrouwelijk, hierover in te lichten?

3)    Is het juist te stellen dat de diaspora-tax inmiddels onder de VN-sancties vallen en daarmee verboden zijn? Zo nee, wat is dan wel de situatie? Zo ja, welke stappen heeft de regering ondernomen om het innen van deze belasting onmogelijk te maken?

4)    Beschikt u over aanwijzingen dat fondsen die in Nederland zijn geïnd zijn gebruikt voor het financieren van de terroristische praktijken van Al-Shabaab?

5)    Overweegt u de consul van Eritrea, bijvoorbeeld in navolging van Canada, ongewenst te verklaren of het consulaat te sluiten zoals in augustus 2012 nog werd geopperd door de buitenlandwoordvoerder van de PvdA-fractie? Zo nee, wat zijn dan wel de maatregelen die u bereid bent te nemen?

Labels
Buitenlands beleid
Gert-Jan Segers
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Kamermeerderheid wil geen Nederlands geld naar Al-Shabaab'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2013 > september

Geen berichten gevonden