ChristenUnie: Teeven en PvdA, wees ruimhartig voor Angolese asielzoeker

Joel Voordewind Topbanners-3487.jpg26-09-2013 15:40 26-09-2013 15:40

De ChristenUnie wil opheldering van staatsecretaris Teeven over de voorgenomen uitzetting van een jonge Angolese alleenstaande asielzoeker. Tweede Kamerlid Joel Voordewind heeft samen met de SP, GroenLinks en D66 vragen gesteld: ,,Omdat hij zes maanden te oud is wordt een Angolese jongeman van 22 jaar, die al twaalf jaar in Nederland verblijft, volgende week uitgezet naar een land dat hij niet kent. Hij was dus amper 10 jaar toen hij hier alleen in Nederland kwam. Voor jongens zoals hij, hebben we als ChristenUnie samen met de PvdA keihard geknokt voor het kinderpardon. De staatssecretaris heeft beloofd een humaner asielbeleid te voeren en de kinderpardonregeling ruimhartig uit te voeren. Het is niet humaan of ruimhartig om deze jongen volgende week uit te zetten. Ik doe daarom met klem een beroep op staatssecretaris Teeven en de PvdA om ervoor te zorgen dat deze jongen alsnog een verblijfsvergunning krijgt. Ik wil dat er met deze en soortgelijke grenssituaties nu wel ruimhartig wordt omgegaan.”

Dat geldt volgens Voordewind ook voor de kinderen die wel op school zaten maar niet direct in beeld waren bij het IND, daar dreigen ook tientallen asielkinderen buiten de boot te vallen. Ook hierover zal de ChristenUnie een motie indienen tijdens het asieldebat van volgende week woensdag. 


Schriftelijke vragen namens de leden Voordewind (ChristenUnie), Gesthuizen (SP), Voortman (GroenLinks) & Schouw (D66) voor de staatssecretaris Veiligheid & Justitie over de voorgenomen uitzetting van een Angolese alleenstaande asielzoeker.

1. Heeft u kennisgenomen van het bericht dat een 22 jarige Angolese alleenstaande asielzoeker na twaalf jaar verblijf in Nederland, alsnog wordt uitgezet omdat hij een half jaar te oud zou zijn om in aanmerking te komen voor het Kinderpardon?
2. Hoe beoordeelt u het feit dat de jonge Angolese asielzoeker op zijn 10e naar Nederland kwam, nu 22 jaar is en dus feitelijk veel langer is geworteld in Nederland dan de meeste kinderen die wel onder de overgangsregeling voor langdurig verblijvende kinderen vallen maar desondanks toch geen Kinderpardon krijgt?

3. Kunt u garanderen dat de jonge Angolese asielzoeker in Nederland zijn proces over de aanvraag Kinderpardon mag afwachten?

4. Hoe beoordeelt u de voortdurende detentie vanaf 4 september 2013 van deze jongen in het licht van uw uitgangspunt vreemdelingenbewaring alleen als ultimum remedium in te zetten?

5. Wilt u opnieuw kijken naar de bovengrens in de overgangsregeling voor langdurig verblijvende kinderen omdat deze voor jongeren als deze Angolese jongen, wel erg hard uitpakt?

6. Bent u bereid aansluiting te zoeken bij het voorstel van VluchtelingenWerk en Defence for Children (http://www.defenceforchildren.nl/images/69/2163.pdf) waarin gepleit wordt voor een bovengrens van 25 jaar voor jongeren die voor hun 13e naar Nederland kwamen en asiel aanvroegen?

7. Deelt u onze mening dat met deze kleine aanpassing het doel van de overgangsregeling om schrijnende individuele zaken te voorkomen en problemen van langdurig in Nederland verblijvende kinderen op te lossen, beter gediend zou zijn?

8. Bent u bereid, omdat uitzetting dreigt, deze vragen voor het asieldebat van 3 oktober a.s. te beantwoorden?

 

Labels
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: Teeven en PvdA, wees ruimhartig voor Angolese asielzoeker'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2013 > september

Geen berichten gevonden