ChristenUnie: uitvoering kinderpardon onbarmhartig

2012-Joël-Voordewind-AP-Roukema_610-3382donderdag 03 oktober 2013 11:57

De ChristenUnie roept de staatssecretaris op om het kinderpardon alsnog ruimhartig uit te voeren zoals de bewindspersoon heeft beloofd. Kamerlid Joël Voordewind: ‘Er worden nu kinderen afgewezen omdat ze niet onder het toezicht van de rijksoverheid zijn geweest. Deze kinderen waren echter vaak wel in beeld van scholen en gemeenten. Anderen zijn enkele maanden te oud voor de regeling terwijl ze al wel meer dan twaalf jaar in Nederland verblijven. Juist voor deze groep heeft de ChristenUnie tijdens het kinderpardon debat aandacht gevraagd, maar de staatssecretaris weigerde zijn beleid aan te passen maar zou persoonlijk de aanvragen ruimhartig beoordelen. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten constateert nu dat van ruimhartigheid geen sprake is. Ik zal daarom opnieuw met een motie komen en de staatssecretaris aan zijn woord houden.’

De ChristenUnie zal deze kwestie morgenavond aan de orde stellen in het belangrijke asieldebat met staatssecretaris Teeven. Tijdens dit debat zijn wordt ook de langverwachte herziening van het asielbeleid behandeld, waaronder het veelbesproken buitenschuldbeleid.  De Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) adviseert de staatssecretaris om vreemdelingen die buiten hun eigen schuld om niet over de juiste papieren beschikken doordat de ambassade weigert mee te werken na een jaar een verblijfsvergunning te verstrekken. Voordewind: ‘Het is tekenend dat de staatssecretaris juist de belangrijkste aanbeveling van de Adviescommissie naast zich neer legt. Het gaat hier om de kern van het buitenschuldbeleid. Voor deze mensen, die dus wel terug willen maar dat niet kunnen, verandert er niets. Ze belanden op straat of in vreemdelingendetentie en als de staatssecretaris zijn zin krijgt zijn ze straks niet alleen illegaal, maar ook nog strafbaar. Daarom zal ik een motie indienen waarin de staatssecretaris wordt opgeroepen om alsnog uitvoering te geven aan de aanbeveling van de Adviescommissie.

Labels
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: uitvoering kinderpardon onbarmhartig'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2013 > oktober

Geen berichten gevonden