Familiegroepsplannen dankzij ChristenUnie in de Jeugdwet

2012-Joël-Voordewind-AP-Roukema_610-344218-10-2013 13:57 18-10-2013 13:57

Afgelopen week is de nieuwe Jeugdwet behandeld de Tweede Kamer. De ChristenUnie heeft ervoor gepleit dat jongeren en hun ouders kunnen kiezen voor een familiegroepsplan. Daarom diende Kamerlid Joël Voordewind samen met de PvdA een amendement in.

De hele nieuwe Jeugdwet staat vol met de term  van “eigen kracht”. Wat de ChristenUnie betreft moet dit ook in de wet worden verankerd. Voordewind heeft door zijn amendement jongeren en hun ouders het recht gegeven om een eerst familiegroepsplan te maken. Bij zo’n plan wordt er eerst in iemands omgeving gekeken welke oplossingen er zijn. Voordewind: ,,Ik ben ervan overtuigd dat er heel veel binnen het eigen netwerk opgelost kunnen worden. Nu worden gemeenten verantwoordelijk voor het faciliteren en organiseren van een familienetwerkberaard. Alleen als hier echt niets uitkomt is het de beurt aan instellingen.”

Hieronder volgen een aantal punten die Joel Voordewind tijdens het debat pver de jeugdwet naar voren heeft gebracht.

Familiegroepsplan

Voor de ChristenUnie is het heel belangrijk dat er in geval van problemen eerst in het eigen netwerk van een jongere gekeken wordt of problemen binnen het eigen netwerk opgelost kunnen worden. Helemaal als het gaat om een dreigende uithuisplaatsing. Dan staat voorop dat er eerst naar een oplossing in familieverband (vrienden kunnen hierbij ook betrokken worden) gezocht wordt. Dit kan via een familiegroepsplan. In het debat is gelukt om ervoor te zorgen dat ouders het recht krijgen om eerst een familienetwerkberaad te houden waar een familiegroepsplan opgesteld kan worden. Doordat dit amendement is aangenomen krijgen gemeenten de taak om de organisatie rondom een familiegroepsplan te organiseren en te faciliteren.

Tekst amendement

Keuzevrijheid

Jongeren en hun ouders moeten kunnen kiezen voor de zorg die zij willen. In de wet staat dat gemeenten de plicht hebben om ervoor te zorgen dat zij genoeg zorg inkopen zodat jongeren en hun ouders op basis van hun geloofsovertuiging kunnen kiezen voor de zorg die zij nodig hebben. Op dit punt heeft de ChristenUnie samen met de SGP een amendement ingediend.  Dit amendement is aangenomen. Hierdoor wordt de gemeente verplicht om er in ieder geval zorg voor te dragen dat met het oog op de achtergrond van de jeugdige en zijn oudere passende jeugdhulp ingezet wordt of een passende gecertificeerde instelling de kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering uitvoert. Dit kan ook via een mandaatsconstructie.

Tekst amendement 

GGZ

Een belangrijk onderdeel van de Jeugdwet is de overheveling van de geestelijke gezondheidszorg.  De ChristenUnie realiseert zich dat dit grote verandering binnen de sector zal zijn. De fractie heeft in aanloop van het debat ontzettend veel e-mails met daarin veel zorgen van professionals ontvangen. Daarom vroeg Joël Voordewind op de volgende drie punten stevige verheldering van de staatssecretaris:

1)      Behouden huisartsen hun verwijsrecht?

2)      Blijven beroepsgroepen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun richtlijn?

3)      Specialistische ggz moet geleverd worden als dat nodig is. Er mag geen sprake zijn van onderhandeling. Bij psychiatrische stoornissen heb je ggz nodig?

De staatssecretaris heeft op al deze drie de punten bevestigend met ‘Ja’ geantwoord.

Ook zullen zorgverzekeraars de eerste drie jaar de inkoop doen van de j-ggz. Dit ChristenUnie beschouwt dit als een overgangsperiode.

Landelijk werkende instellingen

Voor de landelijk werkende instellingen zal het straks ingewikkeld zal zijn om zorg in te kopen op regionaal niveau. Terwijl landelijk werkende instellingen juist voor een specifieke  belangrijke zorg leveren. Deze zorg mag niet verloren gaan met het nieuwe stelsel. Zo is bijvoorbeeld het Leger des Heils gespecialiseerd voor een kwetsbare groep kinderen. Bijvoorbeeld kinderen uit zwerfgezinnen (roma gezinnen). Een ander voorbeeld is de SGJ, die zich bijzonder richt op Christelijke Jeugdzorg. Joël Voordewind heeft gepleit voor een overgangsperiode van 3 jaar. Helaas is voor dit standpunt geen meerderheid in de Tweede Kamer gevonden. In volgende debatten zal de ChristenUnie zich blijven hard maken voor de landelijk werkende instellingen. Wel is er in de wet vast gelegd dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat ouders en jongeren op basis van hun geloofsovertuiging kunnen kiezen voor de zorg die zij nodig hebben.

Tekst amendement

Bezuinigingen voor gemeenten

Er is nog veel onduidelijkheid over het budget wat gemeenten definitief zullen krijgen om de taken te kunnen uitvoeren. Tijdens het debat zijn hierover ook veel vragen gesteld. De discussie over het budget is nog niet afgerond. Hierover zullen op korte termijn nog meer debatten plaatsvinden in de Tweede Kamer.

Vreemdelingen

In de Jeugdwet wordt onterecht onderscheid gemaakt tussen Nederlandse kinderen en kinderen die vreemdeling zijn. De ChristenUnie hoopte samen met Groenlinks dat dit in de wet aangepast zou kunnen worden. Helaas is dit niet gelukt. De staatssecretaris heeft wel toegezegd dat hij dit gaat rechtzetten in het uitvoeringsbesluit. Hierin zal nader worden omgeschreven dan ook kinderen zonder een verblijfsvergunning toegang tot jeugdhulp houden.

Terugkijken? Teruglezen?

De debatten over de Jeugdzorg vonden plaats op 9, 10 en 15 oktober.

U kunt de debatten hier terugkijken:

http://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/jeugdwet

U kunt de debatten hier teruglezen:

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/

 

Labels
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2013 > oktober

Geen berichten gevonden