Zorgrapport ChristenUnie: inspraak consument bij zorgverzekeraar

cover_zorg18-11-2013 17:24 18-11-2013 17:24

Krijgt een negentigjarige man met leverkanker straks zijn chemokuur nog wel vergoed? Is marktwerking het antwoord op de stijgende zorgkosten? Wat moeten we vinden van de groeiende macht van zorgverzekeraars? In Zorg met en hart, de nieuwe publicatie van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie wordt antwoord gezocht op dergelijke vragen. De auteurs schetsen een christelijk-sociale visie op de zorg. Zo moeten zorgverzekeraars volgens de ChristenUnie zich positioneren als coöperaties waar verzekerden inspraak hebben in de wijze waarop zorg wordt ingekocht en welk beleid er wordt gevoerd.

Zelfs de meest zelfbewuste zorgconsument kan zijn weg in het zorgaanbod nog nauwelijks vinden. Dat moet anders vindt de ChristenUnie. De patiënt wordt te weinig serieus genomen en de uitleg en informatievoorziening moeten beter. Patiënten willen terecht meebeslissen over hun zorg en behandeling.  Dit bevordert ook de kwaliteit van zorg en vermindert de kosten. Het blijkt dat goed geïnformeerde patiënten vaak een minder belastende ingreep kiezen.

Volgens de auteurs hoeft kwaliteit van zorg, leven en sterven niet altijd te betekenen dat alles wat medisch mogelijk is ook moet worden toegepast. Bij goed leven hoort ook goed sterven waarbij juist kan worden gekozen voor het afzien van behandelen, vooral als het leed toevoegt. Bij overbehandelen wordt er veel zorg verleend die niet bewezen effectief is. Artsen, met name specialisten, worden onder meer door financiële prikkels verleid tot (door)behandelen, terwijl dat niet altijd goed is voor de patiënt, soms zelfs uitgesproken slecht.

De auteurs, Geert Jan Spijker, Stef Groenewoud, Maarten Verkerk en Anna de Wit – in ’t Veld, maken in het rapport Zorg met een hart vijf heldere keuzes: preventie als prioriteit, meer verantwoordelijkheid en meer zeggenschap voor de patiënt die centraal staat, inzetten op de eerste lijnszorg, het streven naar gepaste zorg en het toewerken naar een kern-AWBZ.

Zorg met een hart is een eerste publicatie van het project christelijk-sociaal2030. Op zaterdag 11 januari 2014 zal naar aanleiding van deze zorgpublicatie een congres worden georganiseerd.

Labels
Tweede Kamer
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug

Reacties op 'Zorgrapport ChristenUnie: inspraak consument bij zorgverzekeraar'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2013 > november

Geen berichten gevonden