Roel Kuiper: 'Schrappen verbod godslastering slecht signaal'

Roel_Kuiper-3dinsdag 03 december 2013 14:07

ChristenUnie-senator Roel Kuiper vindt het jammer dat de Eerste Kamer voor het schrappen van het verbod op godslastering heeft gestemd. 'Ik zie niet in welke bijdrage het schrappen levert aan het onderlinge respect, erkenning van elkaars waardigheid, een klimaat waarin we elkaar proberen vast te houden in plaats van te beschimpen.' Kuiper is wel blij met de aangenomen motie Schrijver, waarin wordt gevraagd om onderzoek naar andere wettelijke wegen om zeer ernstige godslastering te normeren. Lees hieronder zijn stemverklaring:

Voorzitter,

Mijn fractie heeft hoofdelijke stemming aangevraagd omdat het laten vervallen van het verbod op godslastering niet slechts het schrappen van enkele artikelen behelst, maar een gevoelig punt raakt in onze samenleving. Het is niet normaal in het maatschappelijk verkeer elkaar tot op het diepst te krenken en mijn fractie vermag niet in te zien welke bijdrage dit schrappen levert aan het onderlinge respect, erkenning van elkaars waardigheid, een klimaat waarin we elkaar proberen vast te houden in plaats van te beschimpen.

Het debat van vorige week heeft wat mijn fractie betreft laten zien dat de redenen onder dit voorstel, met alle respect voor de indieners, ontoereikend zijn voor deze stap. De vrijheid van meningsuiting wordt niet beperkt, dat blijkt ook al uit het feit dat vervolging niet plaatsvindt. Het argument van vermeende ongelijkheid is niet houdbaar in het licht van het evenwicht tussen de grondrechten. Intussen achten indieners het nodig een norm die lange tijd vanzelfsprekend was en waar ons land trots op zou moeten zijn uit de wetgeving te verwijderen. We zouden er trots op moeten zijn, omdat deze norm precies uitdrukt wat we positief met tolerantie bedoelden.

Het bewust kwetsen, het neerhalen van wat voor de ander het heiligst is, kleineert mensen, zet ze onder druk. Dit kan niet met een beroep op de vrijheid van meningsuiting gebillijkt worden. Hier staan namelijk nooit argumenten tegenover. Wie kwetst zet iemand buiten de orde van het debat. Dit gaat allemaal veel verder dan het beledigen van mensen als groep. Dat besef was er gelukkig ook vorige week in dit debat, maar of het een meerderheidsstem wordt zullen we dadelijk zien. Mijn fractie stemt met grote overtuiging tegen deze wet.

Mocht via een toevoeging aan artikel 137 in de toekomt op een of andere manier uitgedrukt worden wat we materieel in 147 bedoelden, dan steunen wij dat van harte. Wellicht herleeft via die route datgene wat met dit wetsvoorstel op het spel is gezet.

Labels
Eerste Kamer
Roel Kuiper

« Terug

Nieuwsarchief > 2013 > december

Geen berichten gevonden