Kamermeerderheid voor snellere aanpak files regio Eindhoven

Banner vrachtauto's03-12-2013 16:10 03-12-2013 16:10

Om de bereikbaarheid van de regio Brainport Eindhoven te verbeteren, moet het beschikbare geld slimmer worden geïnvesteerd. De Ruit Eindhoven krijgt daarbij niet de voorkeur. Eerst moeten knelpunten op de bestaande snelwegen in de regio worden opgelost. Dat is de strekking van een motie van ChristenUnie en D66 die vandaag werd aangenomen in de Tweede Kamer.

ChristenUnie-Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber: “De knelpunten op de A27, A58 en A67 zijn urgent. Ik ben blij dat er nu een meerderheid is om de files op deze wegen sneller aan te pakken." D66-Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven: “Dit is goed nieuws voor de bereikbaarheid van Brabant. Bestaande knelpunten kunnen nu vlot worden weggewerkt en de plannen voor de Ruit kunnen nu eerst rustig doordacht en verbeterd worden.”

Maatschappelijke kosten en baten

Uit een MKBA (maatschappelijke kosten en batenanalyse) bleek dat de aanleg van de Ruit negatieve gevolgen heeft voor de natuur aan de Noordkant van Eindhoven in het Dommeldal. Ook oordeelde de Provinciale Omgevingscommissie dat nut en noodzaak van de aanleg van de Ruit onvoldoende zijn bewezen. Met de vandaag aangenomen motie van ChristenUnie en D66 krijgen maatregelen die voortkomen uit het MIRT-onderzoek Brainport Avenue voorrang. Hieronder valt onder meer de aansluiting van Eindhoven Airport, waaronder de realisatie van een treinstation. Ook moet de verbreding van de A27 Werkendam-Scheiwijk niet langer worden uitgesteld. Dit project moet uiterlijk in 2019 starten en indien mogelijk worden versneld. Met de motie wordt verder uitstel van de verbreding van de A58 Eindhoven-Tilburg ongedaan gemaakt en staat de verbreding van de A67 Eindhoven-Geldrop weer op de agenda.

Daarnaast wordt er ingezet op de uitvoering van de eerste fase van een volwaardig knooppunt A27 Hooipolder. Tenslotte vraagt de motie om bij de Merwedebrug de wegverbreding zo vorm te geven dat optimaal wordt rekening gehouden met een toekomstige spoorlijn Breda-Utrecht. Dik-Faber: "Realisatie van de spoorlijn kan zo in de toekomst honderden miljoenen euro goedkoper."

Besluit

Eerder besloot het kabinet maatregelen te vertragen of zelfs te schrappen die de bereikbaarheid op de A27, A58 en A67 sterk zouden verbeteren. Met de motie van ChristenUnie en D66 wordt dit nu ongedaan gemaakt. Ook vraagt de motie de bestuursovereenkomst om de Ruit Eindhoven te realiseren niet te ondertekenen voordat de plannen zijn afgestemd op beschermde natuur en realistische groeiscenario’s voor het verkeer.

Labels
Carla Dik
Tweede Kamer
Verkeer & Vervoer

« Terug

Reacties op 'Kamermeerderheid voor snellere aanpak files regio Eindhoven'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2013 > december

Geen berichten gevonden