Schouten: “Het leenstelsel wankelt aan alle kanten”

studenten_universi_1217453q11-12-2013 16:38 11-12-2013 16:38

ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten heeft duidelijk laten blijken tijdens het debat over het sociaal leenstelsel dat haar partij tegen dit wetsvoorstel zal stemmen. “Het gejojo met studenten heeft lang genoeg geduurd. Zij weten niet waar ze over 8 maanden aan toe zijn. Als je in september 2014 wil starten met een master, weet je voor kerstmis nog steeds niet of je een basisbeurs krijgt. Dat kunnen we eigenlijk niet maken.”

Als het aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker ligt moeten studenten in de masterfase vanaf schooljaar 2014/2015, en later de bachelorfase, een lening gaan afsluiten om hun studie te betalen. Op dit moment krijgen studenten een studiebeurs, een gift, welke zij niet hoeven terug te betalen wanneer zij de studie binnen vijf jaar halen.

Toegankelijkheid

Volgens Schouten moet deze basisbeurs blijven bestaan om de toegankelijkheid van het hbo voor iedere student te garanderen. “Vandaag bleek uit onderzoek van Kences dat een kwart van de studenten niet aan een masteropleiding begint als het leenstelsel er komt. Er zijn grote zorgen over de doorstroom van mbo naar hbo, mogelijk 15.000 jongeren kiezen niet meer voor een HBO-studie,” aldus Schouten.

Een ander probleem wat volgens de ChristenUnie gaat opspelen, mocht de wet worden ingevoerd, is dat studenten de schuld niet kunnen afbetalen of er nog te lang mee worden achterna gezeten. Zo moet een docent met een studieschuld van 22.000 euro en een netto-inkomen van 1900 euro, twintig jaar lang een bedrag van 180 euro terug betalen. Een hoop studenten hebben niet de middelen om de schuld af te betalen en kunnen ook niet rekenen op financiële steun van ouders.

"Het mag duidelijk zijn: de ChristenUnie is voor het behoud van de basisbeurs. Om ieder talent toegang te geven op hoger onderwijs, ook MBO’ers die willen doorstromen naar het HBO. Om een schuldenberg onder net-afgestudeerden te voorkomen. Om jonge gezinnen geen molensteen van tienduizenden euro’s schuld om de nek te hangen. En om alle onzekerheid en het gejojo met studenten definitief te stoppen," eindigde Schouten haar betoog.

Bekijk hier het hele betoog van Schouten.
Labels
Carola Schouten
Onderwijs
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2013 > december

Geen berichten gevonden