ChristenUnie voor raadgevend referendum Europa

europawoensdag 22 januari 2014 09:56

In het debat over het burgerinitiatief dinsdagavond liet Gert-Jan Segers weten dat de ChristenUnie bij uitzondering instemt met een raadgevend referendum. De ChristenUnie is het eens met de oproep van het burgerinitiatief om de sluipende overdracht van bevoegdheden aan de EU te stoppen. Segers: ,,Er moet een einde komen aan de beproefde salamitactiek, waarbij telkens een stapje verder wordt gezet. Onherroepelijk worden hiermee stappen gezet naar een politieke unie, een richting waar de ChristenUnie absoluut niet heen wil.”

Daarnaast hebben de indieners van het burgerinitiatief zorgen geuit over het afnemen van de politieke zeggenschap op nationaal niveau en over de democratie die steeds verder wordt uitgehold. De ChristenUnie deelt deze zorgen maar verschilt van mening over de manier waarop daarmee moet worden omgegaan.
De ChristenUniefractie is voorstander van de representatieve democratie. Segers: ,,Dat betekent dat het politieke primaat bij het nationale parlement ligt. Maar bij ingrijpende besluitvorming die leidt tot overdracht van soevereiniteit is iets bijzonders aan de hand. Na overdracht van soevereiniteit is er geen weg meer terug.”
Segers vergeleek de ingrijpendheid van deze besluitvorming met de wijziging van onze Grondwet. Voordat de Grondwet gewijzigd kan worden moet er eerst een aantal drempels worden overgegaan en die ontbreken bij overdracht van soevereiniteit. Segers: ,,Een raadgevend referendum is zo’n drempel. Bij afwezigheid van andere drempels, aanvaardt mijn fractie in deze specifieke situatie het raadgevend referendum als zo’n noodzakelijke drempel.”
Segers diende tijdens het debat twee moties in. De eerste motie ging onder andere over het raadgevende referendum in deze specifieke situatie. De tweede motie was een verzoek aan de regering om de bevoegdheden van het nationale parlement bij Europese besluitvormingsprocessen te versterken via een kaderwet voor de goedkeuring van Europese regelgeving.

Labels
Europa
Gert-Jan Segers
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2014 > januari