Nooit een revolutie

dinsdag 31 januari 2006 10:18

BUSSUM - In Bussum doet de ChristenUnie voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Daarbij komt heel wat kijken. Het Nederlands Dagblad doet elke dinsdag verslag van de activiteiten om in de raad te komen.,,Ik heb niets tegen het CDA'', zegt Hans Le Poole over de deelname van de ChristenUnie aan de raadsverkiezingen in Bussum. ,,Het CDA heeft veel goeds gedaan voor Bussum, vooral op onderwijsgebied. Maar het CDA moet uitgedaagd worden beter zijn christelijke geluid te laten horen. De ChristenUnie kan daaraan een bijdrage leveren.''

Hans Le Poole uit Bussum heeft meegewerkt aan het schrijven van het verkiezingsprogramma van de plaatselijke ChristenUnie. Eén van de punten uit het programma is de winkelopening op zondag. Dat is zo'n punt waarvan de ChristenUnie vindt dat het CDA de zaken te veel op zijn beloop heeft gelaten. ,,Het is geruisloos gegaan, zomaar ineens was het geaccepteerd dat de winkels op zondag open waren. Winkeliers die daaraan niet wilden meedoen, zijn de één na de ander toch ook op zondag open gegaan uit concurrentieoverwegingen.'' Afgezien van de bijbelse argumenten vindt de ChristenUnie zondagsopenstelling in strijd met het dorpse karakter van Bussum. 'Zes dagen winkelen is genoeg', staat dan ook in het verkiezingsprogramma.

In Bussum domineren VVD en CDA de raad met elk zeven zetels. Er zit aardig wat geld in het dorp en de bewoners willen een rustige omgeving, ,,Dus de revolutie zal in Bussum nooit uitbreken'', zegt Le Poole. Hij hoopt dat het CDA door het striktere standpunt van de ChristenUnie gaat nadenken over zijn standpunt ten aanzien van de zondagsopenstelling. Hij herkent zich in de lijn van toenmalig GPV-Kamerlid A.J. Verbrugh, die ook altijd zei dat het GPV een horzelfunctie had ten opzichte van het CDA.

Het programma van de ChristenUnie besteedt verder aandacht aan het gedogen van sekshuizen en coffeeshops. ,,Een van de coffeeshops gaf zoveel overlast dat mensen er uiteindelijk om zijn verhuisd. Toch mocht de shop openblijven van de gemeente.''

De ChristenUnie is tegen de aanleg van een weg over de Bussumse heide. Die weg zou nodig zijn om het Mediapark in Hilversum, waar de omroepen gehuisvest zijn, te ontlasten. Le Poole, die zelf bij de omroep werkt, vindt aanpak van de doorstroming van het verkeer in Bussum zinvol. Maar het Mediapark daarbij betrekken, vindt hij onzin. ,,Bij de omroepen wordt zo veel bezuinigd, dat er elke dag banen verdwijnen. Het Mediapark heeft een bepaald aureool als factor van belang, waardoor het een onzuiver argument kan worden bij de verkeersdiscussie in Bussum. Die weg over de hei keert om de paar jaar terug in de verkeersdiscussie, zegt Le Poole. Wat de ChristenUnie betreft komt de weg er niet.

De Noord-Hollandse commissaris van de Koningin, H. Borghouts, wil gemeenten in het Gooi samenvoegen. Van de Bussumse ChristenUnie hoeft dat niet per se. ,,Borghouts' motivatie, het sterker maken van gemeenten, is zwak. In kleinere gemeenten is er juist veel meer betrokkenheid tussen burger en bestuur dan in grotere gemeenten.''

Le Poole weet dat de ChristenUnie heel wat stemmers nodig heeft, maar hij is positief gestemd. ,,Welgemoed wacht ik af. Als ik geen hoop had gehad dat de ChristenUnie in

Bussum een zetel zou halen, zou ik niet meegedaan hebben. De ChristenUnie doet het landelijk goed en de CDA-stemmers die zich bij die partij eigenlijk niet thuis voelen, hebben nu een alternatief.''

Lijsttrekker René Wallenburg leverde vorige week maandag op het gemeentehuis van Bussum de benodigde dertig handtekeningen in. Sindsdien houdt hij zich bezig met de naamsbekendheid van de nieuwe partij. Daarmee is iets vreemds aan de hand, ontdekte hij. ,,Iedereen in Bussum weet nu wel zo ongeveer dat de ChristenUnie meedoet. Als ik in de krant een artikel zie over D66, denk ik: dat is niet mijn partij en lees ik het artikel niet. Zo gaat het natuurlijk ook met de ChristenUnie. Stemmers zijn honkvast.''

De afgelopen week is hij bezig geweest met het bedenken van een alternatieve manier om aandacht te trekken. ,,Misschien lukt het met artikelen over thema's, waarin ook het standpunt van de ChristenUnie verwoord wordt. Ik ga het met ook cartoons proberen. Er is in Bussum een fort. Op de cartoon moet politiek Bussum als een fort worden weergegeven, waar al 25 jaar geen enkele nieuwe partij is binnengekomen.'' De tekening moet in huis-aan-huisbladen komen en op flyers van de ChristenUnie.


Bron: Nederlands Dagblad, door de redacteur Peter Sneep
Labels
In de media
In het land

« Terug

Reacties op 'Nooit een revolutie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2006 > januari

Geen berichten gevonden