"Ik ben in een rijdende trein gestapt"

11-03-2006 10:21 11-03-2006 10:21

BUSSUM - René Wallenburg kwam deze week in de gemeenteraad van Bussum. De afgelopen maand volgde het Nederlands Dagblad zijn activiteiten om in de raad te komen. Vandaag blikt Wallenburg terug op de campagne en kijkt hij vooruit.René Wallenburg (44) is nog in de wolken, de ochtend na het bekend worden van de verkiezingsuitslag in Bussum. Hij werd met 669 stemmen voor de ChristenUnie in de gemeenteraad gekozen, 49 stemmen meer dan de kiesdeler. ,,Ik ben uitermate blij en content. Ik ervaar het als leiding van God dat ik in de gemeenteraad kom.'' Hij heeft niet echt lekker geslapen en dat is niets voor hem. Zelfs de nacht voor de verkiezingsuitslag sliep hij rustig door. ,,Alle dingen van gisteravond, speelden nog door mijn hoofd.''

Voor het eerst in bijna 25 jaar doet er een nieuwe partij mee in Bussum. Die partij lukt het ook nog een zetel te bemachtigen. ,,Dat is echt heel bijzonder. Bij de Kamerverkiezingen van 2003 haalde de ChristenUnie 223 stemmen, bij de Europese verkiezingen samen met SGP slechts 199. Gisteren stemden ruim drie keer zoveel mensen op de ChristenUnie. Extra bijzonder is, dat we augustus vorig jaar pas begonnen zijn.''

De verkiezingsuitslag geeft hem hoop. Bussum leek geestelijk dood. Kerken gingen dicht en werden gesloopt of verbouwd tot woonhuizen. ,,Ik hoop dat er met mijn verkiezing nieuw vuur in de mensen komt.''

Raadgevers
Hij is van gemiddelde lengte, maar behoorlijk tenger van postuur. In zijn ogen is een vriendelijke vastberadenheid te lezen. Hij woont al twintig jaar in Bussum. Wallenburg, z'n vrouw Karin en hun vier kinderen zijn lid van de Volle Evangeliegemeente in Driebergen-Zeist. ,,Ik ga daar al van jongsaf naartoe en we hebben het er prima naar onze zin.''

Een paar jaar geleden begon het hem te ergeren dat hij in zijn woonplaats niet op de ChristenUnie kon stemmen. Om dat te veranderen, ging hij informeren bij het partijbureau in Amersfoort en bij de kiesvereniging in het naburige Huizen, waar de ChristenUnie wel in de raad zit. Hij kwam via de kiesvereniging in contact met allerlei mensen in Bussum. ,,Ik heb veel geluisterd naar mensen in Bussum met wie ik in contact kwam. Dat kostte veel tijd, maar het is wel waardevol geweest. 'De overwinning zit in de veelheid van raadgevers', las ik onlangs in het bijbelboek Spreuken.''

Het nieuwe raadslid doelt daarmee op de hulp die hij kreeg van Jan Brands, Hans Le Poole, Gré van Overbeeke en Tonny de Boer en het echtpaar Vreugdenhil. Die mensen gaan de komende tijd mogelijk deel uitmaken van de steunfractie en de raadscommissies. Met raadscommissies heeft Wallenburg niet zoveel op. ,,Ik vind het niet goed dat een commissie eeuwigdurend bestaat. Het is beter dat zaken projectmatig worden aangepakt.''

Met hulp van de medekandidaten, steun van het partijbureau en het bestuur van de ChristenUnie in Huizen heeft hij een verkiezingsprogramma geschreven. ,,Ik heb het idee dat in het Bussumse programma het christelijk geloof goed tot uitdrukking komt. Ik zeg altijd: heb respect voor God en voor elkaar. Ik vind dat heel belangrijk.''

De campagneperiode is achter de rug. Soms ging de campagne niet zoals Wallenburg het wilde, maar achteraf pakte het toch goed uit. ,,Ik heb alle kerken gebeld. Een van de PKN-kerken had alle fracties hetzelfde vragenlijstje gegeven om in het kerkblad te beantwoorden. Dat vond ik raar. Ik had liever alleen met het CDA in dat blaadje gestaan. Deze week kreeg ik het bewuste kerkblaadje ter inzage. Elke lijsttrekker moest twee zaken noemen die hij wilde aanpakken. Daarna kreeg hij een vraag over zijn persoonlijke geloof. Toen ik het teruglas, bleek dat de ChristenUnie de enige was die uitkwam voor zijn geloofsovertuiging. De andere bleven steken in vaagheden.

Drukke tijden
Wallenburg gaat drukke tijden tegemoet. In het dagelijks leven is hij hoofd van de financiële administratie van warenhuisketen HEMA. Hij heeft vier kinderen en is leider van de jeugdgroep van zijn kerkelijke gemeente. Een keer per vier weken gaat hij op dinsdagavond naar de zogenoemde zendingsbidstond van zijn kerk. Een keer per jaar houdt hij een preek in de zondagse kerkdienst. Wekelijks gaat hij naar de sportclub. Bij al die activiteiten komt nu het raadswerk. ,,Ik ga proberen tien uur per week aan het raadswerk te besteden. Maar ik besef dat het de eerste periode veel meer tijd kost. Ik moet goed blijven praten met mijn vrouw Karin en met de kinderen. Zij mogen niet tekort komen.'' In ieder geval is hij van plan vrij van zijn werk te nemen om ruimte te maken voor het raadswerk.

Omdat hij nog geen idee heeft hoeveel invloed het raadswerk op zijn leven heeft, wil hij voorlopig één periode van vier jaar in de raad zitten. ,,Het kan best een langere periode worden, maar daarop wil ik nu niet vooruit lopen. We gaan versterken en verbreden. Ik hoop dat mijn aanwezigheid in de gemeenteraad een positief effect heeft op de christenen in Bussum. Er hing een troosteloze sfeer. Christenen moeten niet op onderlinge verschillen letten, maar juist veel samenwerken.''

Hij beseft dat hij makkelijk praten heeft, als lid van een kerkelijke gemeente die ver buiten Bussum samenkomt. ,,Wij voelen ons erg thuis in die gemeente. We zouden er niet graag weggaan. In Bussum is geen kerk met een soortgelijk elan. Dat is jammer. Wie weet, als er zo'n gemeente in Bussum ontstaat. Ik sta er open voor.''

Niet eng
Hij zit bij de HEMA de hele dag tussen de cijfers. Bang om een technocraat te worden is hij desondanks niet. ,,De financiële wereld waar ik in zit is hard en sinds we zijn overgenomen door een Amerikaans bedrijf is het nog harder. Meten is weten. Ik geef toe dat ik vaak moeite heb om het goede evenwicht te vinden tussen mijn harde en mijn sociale kant. Wat helpt, is dat mijn sociale kant alles te maken heeft met God en mijn geloof.''

Hij vindt het niet eng om het raadswerk te gaan doen. Dat is wel anders geweest ,,Drie weken geleden zag ik er nog tegenop. Maar ik heb nu al heel wat debatten gehad. Die gingen allemaal goed. Ik ken via de debatten inmiddels heel wat raadsleden. Op die manier heb ik ontdekt dat ze heus niet allemaal even hoogbegaafd zijn in het raadswerk. Ik wil veel weten. Soms denk ik dat de fracties in de raad elkaars programma niet lezen. Ik heb dat wel gedaan en ik heb daar in de debatten veel aan gehad. Op die manier wil ik proberen meer diepgang in de discussies te brengen.''

De bestaande coalitie van VVD (zeven zetels), CDA (zeven zetels) en PvdA (drie zetels) heeft een knauw opgelopen door de drie zetels verlies van het CDA. De PvdA won er twee. De fractieleiders van CDA en VVD keken dinsdagavond bij het bekend worden van de uitslag niet blij. Misschien viel een voorgekookt plan in duigen. Voor Wallenburg staat vast dat de coalitie heeft verloren vanwege een gebrek aan sociaal gezicht en het ontbreken van een duidelijke ideologie.

Inmiddels heeft hij de eerste vergaderingen van de gemeenteraad achter de rug. De avond nadat hij verkozen werd, moest hij al over heel veel zaken een mening hebben. ,,Dat viel niet mee, want ik verkeerde nog in een roes. Ik heb gemerkt dat ik in een rijdende trein ben gestapt. Ineens zit je midden in de gekte. De andere raadsleden zijn er nog niet aan gewend dat er iemand nieuw is in de raad. Ik moet ineens meepraten over een raadsprogramma, maar ik heb daar tot nu toe niet echt over nagedacht. Dat komt omdat ik me eerst helemaal gericht heb op de campagne.''

Elke gemeenteraad is deze weken bezig met het opstellen van een raadsprogramma voor de periode 2006-2010. In Bussum gebeurde dat nogal gedetailleerd. Wallenburg heeft daar zijn bedenkingen bij. ,,Ik ga voorstellen om meer tijd te nemen tussen de verkiezingsuitslag en de eerste vergadering. Ik heb wat rondgeneusd op internet. Voor mezelf heb ik nu een beleidslijn uitgezet. Het raadsprogramma moet op hoofdlijnen, anders heb je geen oog meer voor de actualiteit. Verder wil ik graag meetmomenten instellen, zodat je kunt kijken of je het programma moet bijstellen.

Hij weet nog niet of hij de nieuwe coalitie, wat die ook wordt, gaat steunen. ,,We zijn net nieuw in de raad en het is goed nu eerst energie te steken in het versterken van de eigen organisatie. Er moet een partijkader komen. De ChristenUnie in Bussum moet niet samenvallen met René Wallenburg. Dan zakt het in elkaar als ik zou wegvallen.''

Het ligt het meest voor de hand dat hij in de oppositie terechtkomt. ,,Daar heb ik best zin in. Het is goed eerst maar eens de kat uit de boom te kijken voor wat betreft het raadsgeweld. Bovendien heb ik maar één zetel. Ik heb het gewoonweg niet voor het zeggen.''

Bron: Nederlands Dagblad, door de redacteur Peter Sneep
Labels
In de media
In het land

« Terug

Reacties op '"Ik ben in een rijdende trein gestapt"'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2006 > maart

Geen berichten gevonden