ChristenUnie boekt weer resultaat: meer geld voor dagbesteding en jeugdzorg

iStock_000020673198Large3donderdag 17 april 2014 21:29

De ChristenUnie is het eens geworden met de coalitiepartijen en SGP en D66 over hervormingen in de (langdurige) zorg. Daardoor kan het wetsvoorstel over de WMO volgende week in de Tweede Kamer behandeld worden en is er duidelijkheid gekomen over de budgetten.

Arie Slob: ,,Door de gewijzigde plannen worden de noodzakelijke bezuinigingen verzacht. Er komt in 2015 bijna 200 miljoen bij voor dagbesteding en 60 miljoen voor de overgang van jeugdzorg naar gemeenten. Ook in de jaren daarna is extra geld beschikbaar. Hiermee krijgen kwetsbare ouderen en jongeren de zorg die nodig is. Ook is er meer zekerheid voor ouderen die dat willen om in een zorginstelling te wonen.”

Extra middelen dagbesteding en jeugdzorg

Slob is tevreden met het extra geld voor dagbesteding. ,,Dit was een belangrijk punt voor ons. We vragen van ouderen om langer thuis wonen. Dagbesteding is voor deze mensen essentieel. Ook is dagbesteding nodig om mantelzorgers te ondersteunen in hun zorgtaken.”

De jeugdzorg wordt per 1 januari 2015 overgedragen van het Rijk naar gemeenten. Door de gemaakte afspraken is er 60 miljoen extra beschikbaar voor 2015, zodat de overgang soepel kan verlopen. Slob: 'dat is ook belangrijk voor landelijk opererende instellingen, zoals SGJ, Eleos en het Leger des Heils. Zowel Joel Voordewind als Roel Kuiper hebben hier op aangedrongen. Nu is er ook budget beschikbaar gekomen'.

Ruimere groep onder wet langdurige zorg

Ook voor de langdurige zorg zijn afspraken gemaakt, in het bijzonder over een plek in een instelling. Hiermee krijgen kwetsbare mensen meer zekerheid over zorg. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen met dementie en om mensen met een verstandelijke beperking. Voor deze groepen blijft een plek in een zorginstelling beschikbaar als thuis wonen niet meer gaat.

Slob is blij dat belangrijke wensen van de ChristenUnie ingewilligd zijn. ,,We hebben hier maandenlang voor geknokt. Al in het voorjaar van 2013 heb ik samen met Carla Dik-Faber door het land getoerd om te praten over de WMO. In deze vele werkbezoeken keerden vooral zorgen over de bezuinigingen op de dagbesteding steeds terug. Dit jaar hebben we een congres gehouden en een manifest gepresenteerd, waarmee we hierop een antwoord geven. Ik ben heel blij dat we nu concreet resultaat behalen.”

Keuzevrijheid zorg

Komende weken wordt verder gesproken over de zorgplannen op het gebied van de curatieve zorg.Het gaat dan om het zogenaamde artikel 13 in de Zorgverzekeringswet. De ChristenUnie is vanaf het begin kritisch over de plannen. Dit artikel borgt namelijk een groot deel van de keuzevrijheid die verzekerden hebben. Iemand moet zelf zijn eigen huisarts kunnen kiezen, daar moet een verzekeraar niet tussen gaan zitten. Over keuzevrijheid, maar ook over de macht van zorgverzekeraars is uitvoerig gesproken. De partijen hebben aangegeven dat ze vertrouwen hebben in de realisering van besparingen in de zorg. Alle partijen hechten aan vrije artsenkeuze en een goede balans tussen efficiency en kwaliteit. Hiermee is een stevige basis gelegd om met elkaar in gesprek te blijven en eruit te komen

Voor de ChristenUnie is de vrije artsenkeuze een belangrijk punt. Slob: ,,Wij willen dat iedereen zijn eigen huisarts kan blijven kiezen en zorg kan krijgen die aansluit bij ieders specifieke situatie enlevensovertuiging. We willen een verschraling van het zorgaanbod voorkomen. We knokken voor kleine zorgaanbieders die het loodje zullen leggen als zorgverzekeraars alleen nog contracten afsluiten met de grote jongens. We zoeken hierbij naar een goede balans. De komende tijd zal duidelijk worden waar we precies zullen uitkomen. Ik heb vertrouwen dat we er uit gaan komen'. 

 

Labels
Arie Slob
Carla Dik
Tweede Kamer
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie boekt weer resultaat: meer geld voor dagbesteding en jeugdzorg'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2014 > april