ChristenUnie’s reactie op presentatie van de jaarverslagen

16-05-2006 15:46 16-05-2006 15:46

2005: Kloof burger en politiek gegroeid

Ondanks dat de economie aantrok en de werkloosheid niet verder steeg, bereikte het vertrouwen in de politiek een dieptepunt in 2005.

De ChristenUnie ziet, eveneens het kabinet, terug op een jaar waarin het economische tij gekeerd is en de veiligheid is toegenomen. Er is terecht geïnvesteerd in zorg, onderwijs en werk. De ChristenUnie betreurt dat ondanks deze investeringen, het inkomen van met name kwetsbare groepen, zoals chronisch zieken, gehandicapten en groepen ouderen, is gedaald. Ook het vertrouwen in de politiek in het algemeen en in het kabinet in het bijzonder is gedaald. Het referendum over de Europese Grondwet heeft dat gebrek aan vertrouwen nog eens duidelijk aan het licht gebracht.

Magere resultaten innovatie

De ChristenUnie maakt zich zorgen over het maatschappelijk rendement van de investeringen door het kabinet in kennis en innovatie. Door de sterk gestegen aardgasbaten is er veel geld beschikbaar voor dergelijke investeringen. Kennis en innovatie zijn hot en dus wordt er fors geïnvesteerd. Maar volgens het Centraal Planbureau leveren deze investeringen vooralsnog een mager resultaat op. Er zou meer geïnvesteerd moeten worden in sectoren als natuur en milieu, aldus de ChristenUniefractie.
Labels
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie’s reactie op presentatie van de jaarverslagen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2006 > mei

Geen berichten gevonden