Joël Voordewind bezoekt Syrische vluchtelingen

joelinsyrie2dinsdag 08 juli 2014 11:26

Dorcas, Tear en ZOA organiseren een bezoek aan hulpprogramma’s voor Syrische vluchtelingen in de omgeving van Syrië. ChristenUnie-Kamerlid Joel Voordewind neemt deel aan deze reis om te zien hoe de stroom vluchtelingen toeneemt en of opvang in de regio nog haalbaar is en of hiervoor voldoende geld voorhanden is.

Met deze reis, die plaatsvindt van 5 tot 11 juli, vragen de christelijke organisaties aandacht voor de ongeregistreerde vluchtelingen en de vluchtelingen binnen Syrië. Deze groepen worden niet door andere hulpprogramma’s bereikt. De Syrië-crisis gaat onophoudelijk door en er lijkt voorlopig geen einde aan te komen. Met 6,5 miljoen ontheemde mensen in Syrië, en 2,8 miljoen vluchtelingen in buurlanden (cijfers van juni 2014), blijft de Syrië-crisis één van de grootste humanitaire crises op dit moment. In Syrië gaat de strijd nu het vierde jaar in, en meer dan de helft van de Syrische bevolking heeft hulp nodig. De VN houden het aantal doden in het land niet meer bij, maar zeker is dat dit aantal ver boven de 100.000 ligt.

Veel Syriërs zijn gevlucht voor het geweld naar gebieden binnen Syrië die relatief veilig zijn. Het is echter moeilijk voor hulporganisaties van buitenaf om in Syrië hulp te verlenen, aangezien de strijdende partijen vaak geen of beperkt toegang verlenen. Voordewind heeft de regio meerdere malen bezocht en wil met eigen ogen waarnemen of de opvang van vluchtelingen in de buurlanden nog toereikend en haalbaar is en of hiervoor voldoende middelen voorhanden zijn.
Dorcas ondersteunt tot maart 2015 meer dan 2.080 ongeregistreerde Syrische gezinnen in Libanon met slaap- en kookartikelen, hygiëne- en schoonmaakspullen en een voedselpakket, om de periode tot hun registratie in het VN systeem te overbruggen. Daarnaast geven hulpverleners van Dorcas voorlichting over de diensten die verschillende Ngo’s en de VN aanbieden; zij stimuleren vluchtelingen om zich te laten registeren bij de VN om in aanmerking te komen voor lange-termijnhulp.
Tear ondersteunt al ruim een jaar lokale kerken binnen Syrië, die ontheemde mensen helpen. Deze kerken hebben geen registratie of toestemming van de strijdende partijen nodig en zijn zo in staat om vanuit neutraliteit hulp te verlenen aan de meest kwetsbare gezinnen binnen hun regio. Naast onveiligheid is voedselgebrek de grootste nood van deze gezinnen. Kerken in Syrië voorzien met steun van Tear elke maand ongeveer 1.000 personen van een voedselpakket, bestaand uit vijftien verschillende levensmiddelen.

ZOA werkt in Jordanië met een soortgelijke groep als Dorcas in Libanon: pas aangekomen Syrische vluchtelingen die nog geen hulp van de VN krijgen. Daarnaast betrekt ZOA ook Jordaanse arme gezinnen bij het hulpprogramma. Vorig jaar hielp ZOA vierduizend gezinnen met hulpgoederen en een maandelijks voedselpakket, om de tijd tot registratie bij de UNHCR te overbruggen. Ook 600 kwetsbare Jordaanse gezinnen ontvingen hulp. Tot eind 2014 wil  ZOA via haar partner ACCTS nog eens 850 pakketten met hulpgoederen verstrekken, 6000 voedselpakketten, 150 tegoedbonnen voor arme Jordaanse gezinnen en traumahulp voor 400 vluchtelingvrouwen.
Naast de projecten van ZOA, Tear, Dorcas, bezoekt Voordewind  ook een hulpprogramma van World Vision en zal hij tijdens de reis nog spreken met vertegenwoordigers van UNHCR, de EU en overheden.

Labels
Joël Voordewind
Syrië
Vluchtelingen

« Terug

Reacties op 'Joël Voordewind bezoekt Syrische vluchtelingen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.