Kamervragen over de Gaza-demonstratie in Den Haag

gj_inartikelvrijdag 25 juli 2014 14:39

Samen met de SGP en het CDA heeft ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers Kamervragen gesteld over het gedogen van antisemitisme en de bedreiging van journalisten bij Gaza-demonstratie in Den Haag.

Vragen van de leden Segers, Van der Staaij en Omtzigt aan de ministers van veiligheid en justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 
1. Hebt u kennis genomen van het bericht ‘De Gaza-demo die helemaal niet over Gaza ging’?
 
2. Is de bedoelde demonstratie aangemeld, conform de geldende wet- en regelgeving terzake? Is daarbij waarheidsgetrouwe informatie over het te verwachten verloop van de demonstratie verstrekt door de organisatoren?
 
3. Is toestemming verleend voor de demonstratie? Welke lering is daarbij getrokken uit het verloop van recente eerdere demonstraties die verband houden met de situatie in het Midden-Oosten?
 
4. Hebt u zich vergewist van het verloop van de demonstratie? Heeft politie en justitie hetzelfde gedaan? Is er op toegezien dat geen overtredingen van het strafrecht of regels ter zake van de openbare orde hebben voorgedaan? Stelt het OM nader onderzoek in naar mogelijke overtredingen, zoals de belaging en bedreiging van een of meer journalisten, en het oproepen tot jodenhaat?
 
5. Hoeveel agenten waren aanwezig bij de demonstratie? Waren er voldoende politiemensen aanwezig om de veiligheid van omstanders en journalisten te garanderen en om te beoordelen of spreekkoren binnen de grenzen van de wet bleven? Wie nam het besluit om niet op te treden bij de antisemitische uitingen?

6. Kunt u beschrijven of en hoe journalisten bedreigd zijn. Welke strafrechtelijke actie wordt daarop ondernomen?
 
7. Deelt u de mening van de burgemeester dat er met antisemitische spreekkoren en het vertonen van jihad-vlaggen 'geen grenzen zijn overschreden', of bent u het met deze leden eens dat die grenzen wel zijn overschreden?
 
8. Welke beloften heeft de burgemeester van Den Haag gedaan in een gesprek met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap met betrekking tot ingrijpen bij uitingen van antisemitisme? Heeft hij die belofte gehouden bij de demonstratie van 24 juli?

9. Vindt u het wenselijk, en is het toegestaan om met de vlag van ISIS, een terroristische organisatie volgens de VN, te zwaaien?


Labels
Gert-Jan Segers
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Kamervragen over de Gaza-demonstratie in Den Haag'

miss, miss (shad) shad [931436]
Geplaatst op: 05-10-2015 11:56
If that you are a inexperienced, a down and dirty level DIY'er, or maybe advanced installation software, setting in the latest car stereo need to be with top of ones list intended for greater sound with your vehicle. Car sound recording tools tend to be a several devices in addition to tools helpful to connect different automobile sound recording parts. car audio manual

Completely new autos intended for selling usually are progressively readily available online. should you are looking at about turning on the way to internet to get your using vehicle, it is advisable to completely knowledge the above the net auto buying practice. this limited article will let you do of which. car for sell

Periyar River emanates from the sivagiri inclines of sundarmala with Tamil Nadu. The riv in Kerala is concerning 224 km long. It is usually a major cause of drinking water in various districts. river source services
miss, miss (shad) shad [931436]
Geplaatst op: 05-10-2015 11:56
Very good news from ExpressSales! This express-sales.com gives reductions online auctions to all of the buyers. If you are searching for a dependable online whereby you could straight away get all the products ordered, then come and check out express sales wherein all things are express. all consuming news

Maybe you've noticed up to date news currently? Regarding what amount of the significant news in addition to issues struggling with contemporary contemporary society are pushed a growing number of on top of the "back burner? " This is because more and even more the marketing is centered on the activity industries, as an alternative to "real announcement. " orkney news today

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.