ChristenUnie: kabinet onterecht terughoudend over ISIS-terreur in Irak

_MG_7264maandag 11 augustus 2014 14:25

De ChristenUnie wil dat het kabinet zich in veel duidelijkere bewoordingen uitlaat over de situatie in Irak, waar duizenden christenen, Yezidi's en andere minderheden met de dood worden bedreigd door het oprukkende ISIS. Hieronder de schriftelijke inbreng die de ChristenUnie heeft geleverd in aanloop naar een mogelijk debat in de Tweede Kamer. De link naar het reisverslag van de reis die Joel Voordewind in 2008 maakte door Noord-Irak onder het artikel.

Update: vandaag zijn de antwoorden op de hieronder gestelde vragen binnengekomen. De brief is hier te lezen.

De fractie van de ChristenUnie heeft met teleurstelling kennis genomen van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 7 augustus jl. over de humanitaire nood van de minderheden in Irak. Allereerst betreurt de fractie van de ChristenUnie ten zeerste de dramatische situatie van de christenen, Yezidi's en andere minderheden die te lijden hebben, vervolgd en gedood worden door IS (Islamitische Staat) en spreekt zij haar medeleven uit, ook aan de Iraakse gemeenschap in Nederland.

De fractie van de ChristenUnie heeft eerder, in 2008, na een werkbezoek aan de Nineve-vlakte, haar grote zorgen uitgesproken over de terreur tegen de minderheden die leven in deze regio en gewaarschuwd voor met name de religieuze zuivering van de christenen aldaar (lees hier het rapport uit 2008, PDF). Deze terreur is niet van deze weken, maar is al sinds 2003 aan de gang. De fractie van de ChristenUnie verwijst hierbij ook naar de brief van ABM welke vandaag, maandag 11 augustus, aan de minister van Buitenlandse Zaken verzonden is. Ook de Assyrische gemeenschap in Nederland en andere christelijke Iraakse groepen hebben vele malen gewezen op de vervolging door jihadistische groeperingen in Irak de afgelopen jaren.

De fractie van de ChristenUnie heeft dan ook de volgende vragen aan met name de minister van Buitenlandse Zaken:

 1. Erkent de minister nu wel dat er sprake is van systematisch geweld tegen christenen en andere minderheden in Noord-Irak en dat de vervolging en verdrijving van christenen en andere minderheden, ook vóór de aanvallen van IS, al voorkwamen?

 2. Erkent de minister dat hier sprake is van religieuze zuivering en mogelijke genocide tegen deze minderheden, zoals eerder aangegeven door president Obama?

 3. Zo ja, welke consequenties heeft de erkenning van de mogelijke genocide voor de internationale gemeenschap en voor Nederland?

 4. Hoe kan de Koerdische Autonome Regio (KAR) ondersteund worden om de honderdduizenden vluchtelingen op te vangen en de KAR te verdedigen tegen IS, en wat kan Nederland daaraan bijdragen?

 5. Is de minister voor Ontwikkelingssamenwerking bereid ook Nederlandse hulporganisaties te financieren met lokale partners in de regio, zodat er hulp geboden kan worden in gebieden die de VN niet kunnen bereiken op dit moment, zoals dit ook gebeurd is in 2008?

 6. Steunt de minister van Buitenlandse Zaken de luchtaanvallen van de VS op IS ter bescherming van de minderheden?

 7. Zo ja, is Nederland zelf ook bereid hieraan een bijdrage te leveren?

 8. Is Nederland ook bereid om een bijdrage te leveren aan de voedseldropppings zoals die nu worden uitgevoerd door de Amerikanen en de Britten? Zo ja, hoe ziet de minister dit concreet voor zich?

 9. Is de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie bereid om de nu gevluchte familieleden van al in Nederland wonende Iraakse vluchtelingen, met name de meest kwetsbaren, uit te nodigen om tijdelijk naar Nederland te komen om te worden opgevangen door hun familieleden of anderszins?

 10. Is de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie ook bereid om na het eerdere besluit om asielzoekers niet langer terug te sturen naar het IS-gebied, nu ook geen asielzoekers meer terug te sturen naar de Nineveh-vlakte en de KAR, gezien de verslechterende veiligheidssituatie op dit moment?

 11. Welke maatregelen gaat het kabinet nemen tegen naar Nederland terugkerende jihadstrijders die met IS hebben meegevochten in Irak?

 12. Kan het kabinet pleiten voor een snel internationaal onderzoek naar de wapenleveranties en financiering van IS zodat tegen de betrokken landen actie ondernomen kan worden om dit tegen te gaan?

 13. Kan de minister van Buitenlandse Zaken de uitspraken van de leider van de grootste Turkse oppositiepartij CHP bevestigen dat Turkije wapens zou leveren aan IS? Zo ja welke concrete acties gaat hij bilateraal, bijvoorbeeld met betrekking tot onze Patriot-missie, en multilateraal (binnen de NAVO en de EU) ondernemen om deze wapenleveranties te doen stoppen?

 14. Welke acties gaat Nederland ondernemen in bilateraal en multilateraal verband om sancties te treffen tegen landen als Azerbeidzjaan, die olie afnemen van de uit ISIS veroverde oliebronnen?

 15. Welke acties gaat het kabinet ondernemen om er bilateraal of multilateraal op aan te dringen dat er een regering van nationale eenheid moet komen met vertegenwoordigers van de belangrijkste groepen in Irak, zoals Sjiieten, Soennieten, Koerden, Christenen en vertegenwoordigers van andere minderheden, zodat er een front gevormd kan worden tegen de opmars van IS en gewerkt kan worden aan een duurzame oplossing van dit conflict?

 16. Is de minister van Buitenlandse Zaken bereid zich na dit conflict in te spannen om de rechten van minderheden in Irak in de praktijk beter te garanderen en te eerbiedigen, zoals dit ook al is vastgelegd in de Iraakse grondwet?

 17. Bestaat er een Nederlandse afdeling van IS en kan deze verboden worden?

 18. Kan de minister de Kamer een afschrift doen toekomen van het antwoord op de brief, zoals hierboven genoemd, van ABM?

(Foto: Ruben Timman, nowords.nl)

Labels
Arie Slob
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug