ChristenUnie voorstander van één neutrale, landelijke niet-reanimeerpenning

Carla Dik_APR1555woensdag 20 augustus 2014 14:32

Als het aan de ChristenUnie en de PvdA ligt, komt er één uniforme en onafhankelijke penning waarmee mensen kunnen aangeven dat zij niet gereanimeerd willen worden. De overheid zou de uitgifte van deze penning en de registratie van deze wensen niet meer moeten overlaten aan private organisaties, maar zelf moeten regelen.

Lees hier meer

Vragen van de leden Dik-Faber (ChristenUnie) en Arib (PvdA) over één neutrale, landelijke niet-reanimeerpenning aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

1.    Kent u het bericht ‘Veel vraag naar neutrale niet-reanimeerpenning’ ?

2.    Bent u het met de stelling van de NVVE, de NPV en andere patiënten- en ouderenorganisaties eens dat het van belang is dat er één neutrale niet-reanimeerpenning komt, om te voorkomen dat mensen verplicht lid moeten worden van een bepaalde organisatie of dat er in de toekomst een woud aan reanimeerpenningen ontstaat? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u stimuleren dat een dergelijk uniform systeem er komt?

3.    Bent u het met ons eens dat het niet langer wenselijk is om de registratie van niet-reanimeer wensen en de distributie van niet-reanimeerpenningen aan private partijen over te laten?

4.    Bent u bereid de registratie van niet-reanimeer-wensen en de distributie van niet-reanimeerpenningen uniform en publiek te regelen, zoals in het verleden ook met donorregistratie is gebeurd? Zo ja, wat is daarvoor het tijdpad? Zo nee, waarom niet?

5.    Bent u bereid in gesprek te gaan met betrokken patiëntenorganisaties en belangenverenigingen om te spreken over een goede en zorgvuldige voorlichting rond niet-reanimeer-penningen?

Labels
Carla Dik
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie voorstander van één neutrale, landelijke niet-reanimeerpenning'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.