ChristenUnie: acceptatieplicht is bijl aan wortel vrijheid van onderwijs

2011-Joel-Voordewind_AP-Roukema-2dinsdag 30 september 2014 16:34

ChristenUnie verzet zich fel tegen de aanval op de vrijheid van onderwijs. De PvdA wil alle scholen verplichten leerlingen aan te nemen, ook als zij een ander geloof hebben dan de religieuze identiteit van de school. Tweede Kamerlid Joël Voordewind: “Als dit plan doorgezet wordt, dan is dat de bijl aan de wortel van de onderwijsvrijheid. Gelukkig hebben wij de aanval voorlopig weten af te wenden.”

De ChristenUnie is kritisch over de brief van de staatssecretaris, die de Tweede Kamer maandag besproken heeft. Voordewind: “Waarom kiest de staatssecretaris voor het loslaten van het richtingenbegrip?” Hij riep op om de wettelijke uitzondering voor de ‘laatste school van de richting’ te behouden, wat de Onderwijsraad ook geadviseerd heeft.

Acceptatieplicht oplossing voor niet-bestaand probleem
De ChristenUnie vroeg of de staatssecretaris voorbeelden wist van het oneigenlijk weigeren van kinderen op scholen. “Het overgrote deel van de bijzondere scholen heeft namelijk al een open toelatingsbeleid. Het voorstel is een inperking van de vrijheid van onderwijs van een kleine minderheid van scholen. Dat werd enkele jaren geleden ook geconstateerd door de Raad van State en de Onderwijsraad. Volgens de Raad van State is er ruim voldoende keuzevrijheid en segregatie is geen gevolg van een gebrek aan keuzevrijheid. De acceptatieplicht is dus een ideologisch gedreven plan, dat een oplossing is voor een niet-bestaand probleem."

Leerlingenvervoer toekomstbestendig maken
De overheid steunt ouders financieel die hun kinderen op religieuze grondslag naar een bepaalde school sturen van hun richting. Voordewind: “Het is goed dat de staatssecretaris terughoudend is om dit te veranderen. Maar het leerlingenvervoer moet wel houdbaar blijven voor de toekomst. Om lokale uitschieters te beperken, kunnen we behalve een minimumgrens ook een maximumgrens instellen.”

Thuisonderwijs behouden
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat thuisonderwijs op basis van richtingbezwaren blijft bestaan. De staatssecretaris wil deze uitzondering afschaffen en daarom heeft Voordewind hier kritische vragen over gesteld.

Vrijheid van inrichting
Naast de ‘richtingsvrijheid’ mist de ChristenUnie de ‘vrijheid van inrichting’. Voordewind: “De overheid bemoeit zich steeds meer met de inhoud van het onderwijs door steeds meer toezicht. Maar regelzucht en bemoeizucht werkt juist verlammend en contraproductief. De ChristenUnie pleit voor een omgekeerde beweging: ouders, bestuur en leerkrachten zijn aan zet.”

Labels
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: acceptatieplicht is bijl aan wortel vrijheid van onderwijs'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2014 > september