ChristenUnie presenteert kandidatenlijst Eerste Kamer

Algemene_Politieke_Beschouwingen_in_Eerste_Kamer_(10553669036)zaterdag 11 oktober 2014 12:00

Vandaag is de ChristenUnie-kandidatenlijst voor de Eerste Kamer bekend gemaakt.

1. Prof. dr. Roel Kuiper (1962) woonachtig in Amsterdam.
Huidige functie: Eerste Kamerlid sinds 2007, waarvan sinds 2011 fractievoorzitter en voorzitter van de eerste parlementaire onderzoekscommissie van de Eerste Kamer naar Privatisering en Verzelfstandiging overheidsdiensten. Hoogleraar Reformatorische Wijsbegeerte Erasmusuniversiteit Rotterdam; Hoogleraar Christelijke identiteit in maatschappelijke praktijken Theologische Universiteit Kampen; docent politieke en sociale filosofie aan de VU.
2. Prof. dr. Peter Ester (1953); woonachtig in Baarn.
Huidige functie: Eerste Kamerlid sinds 2011; Lector Arbeidsmarktvraagstukken Hogeschool Rotterdam. Voorheen: Hoogleraar Sociologie: Hoogleraar Arbeid, cultuur en beleid; Kroonlid SER, in 2008 namens ChristenUnie lid van de Commissie Bakker (arbeidsparticipatie).
3. Mr. Mirjam Bikker (1982); woonachtig te Utrecht.
Huidige functie: Beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie ChristenUnie. Voorheen: Gemeenteraadslid en fractievoorzitter Utrecht van 2006-2013.
4. Drs. Herman Sietsma MPA (1953); woonachtig in Ermelo.
Huidige functie: Interim bestuurder en adviseur in het openbaar bestuur, zoals interim directeur huis Doorn en kasteel Amerongen. Voorheen: Algemeen directeur provincie Utrecht.
5. Prof. dr. Beatrice de Graaf (1976); woonachtig in Utrecht.
Huidige functie: Hoogleraar History of International Relations and Global Governance Universiteit van Utrecht. Voorheen: Hoogleraar conflict en veiligheid in historisch perspectief, Universiteit van Leiden; onderzoeker aan het Centrum voor Terrorisme and Contraterrorisme.


6. Mr. drs. Martijn van Meppelen Scheppink
(1970); woonachtig in Barendrecht
Huidige functie: Advocaat Voorheen: Beleidsmedewerker Europarlementariër; fractievoorzitter ChristenUnie en SGP in Barendrecht; Lid en voorzitter geweest van curatorium Groen van Prinsterer Stichting

7. Mr. Hendrik-Jan Talsma (1978); woonachtig in Den Haag. Huidige functie: Officier van justitie. Voorheen: Beroepsmilitair; raadscommissielid voor ChristenUnie in Utrecht.

8. Drs. Gerdien Rots (1971); woonachtig in Zwolle.
Huidige functie: Fractievoorzitter ChristenUnie in Zwolle; eigenaar adviesbureau.
Voorheen: lid Landelijk Bestuur; voorzitter RPF-jongeren.

9. Drs. Kees van Kranenburg (1962); woonachtig in Driebergen.
Huidige functie: Directeur st. Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen Voorheen Fractievoorzitter Provinciale Staten Utrecht, Wethouder

10. Mr. Jacqueline Koops (1970); woonachtig in Amstelveen.
Huidige functie: Gemeenteraadslid ChristenUnie in Amstelveen. Voorheen: advocaat en mediator; wethouder in Amstelveen, portefeuille in het sociaal domein; docent arbeidsrecht.

Labels
Eerste Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2014 > oktober