Kamermeerderheid voor koppelen toetredingssteun Turkije aan resultaten hervormingen

turkije euwoensdag 17 december 2014 16:48

Toetredingssteun aan Turkije moet beter gekoppeld worden aan de vooruitgang van hervormingen in dat land. Vandaag stemde een Kamermeerderheid voor een motie van Kamerlid Gert-Jan Segers. ,,Het is onacceptabel dat de EU grote sommen geld in Turkije stopt, terwijl de Turkse regering burgerlijke vrijheden, zoals de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting niet respecteert."

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Turkije burgerlijke vrijheden, zoals de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting, niet respecteert;

overwegende dat het niet respecteren van de burgerlijke vrijheden onverenigbaar is met de democratische waarden van de Europese Unie;

overwegende dat de doelstelling van de financiële pre-toetredingssteun aan Turkije om onder andere de democratie, rechtstaat en mensenrechten te versterken zodoende niet bereikt wordt;

verzoekt de regering zich blijvend in te zetten voor het koppelen van de financiële pre-toetredingssteun aan de vooruitgang van hervormingen, het korten of opschorten van financiële middelen aan Turkije hierbij te effectueren en de Kamer voor de zomer te informeren over de resultaten,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Segers

Omtzigt

Labels
Gert-Jan Segers
Tweede Kamer
Uitbreiding EU

« Terug

Reacties op 'Kamermeerderheid voor koppelen toetredingssteun Turkije aan resultaten hervormingen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2014 > december