ChristenUnie stelt vragen over uitkomsten belevingsonderzoek euthanasie

carla-dik-banner-2-944x390donderdag 08 januari 2015 10:38

Kamerlid Carla Dik-Faber wil dat patiënten beter geïnformeerd worden over de grenzen van de euthanasiewetgeving. Uit onderzoek blijkt dat artsen het moeilijk vindt om 'nee' te zeggen tegen een euthanasieverzoek. De ChristenUnie vindt het onwenselijk dat bijna 70 procent van de artsen zich onder druk gezet voelt om euthanasie uit te voeren.

Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over de uitkomsten van het belevingsonderzoek euthanasie.

Kent u de uitkomsten van het belevingsonderzoek euthanasie en de artikelen die hierover zijn verschenen in het Medisch Contact en op de website van de KNMG? Bent u met mij van mening, dat dit onderzoek van grote waarde is en dat het van belang is dat de KNMG dit onderzoek heeft uitgevoerd? (KNMG website “Euthanasie hoort bij het artsenvak, maar is emotioneel belastend” 6 januari 2015 - Dokters hikken soms tegen euthanasie aan, Medisch Contact, 8 januari 2015)

  • Op welke wijze duidt u dit onderzoek?
  • Bent u met mij van mening, dat het onwenselijk is, dat veel patiënten euthanasie als een recht beschouwen? Op welke wijze kunt u verduidelijken, dat euthanasie in Nederland geen recht is, maar alleen is toegestaan wanneer aan de zorgvuldigheidscriteria van Euthanasiewet wordt voldaan?
  • Wat gaat u eraan doen om patiënten beter te informeren over de grenzen van de euthanasiewetgeving?
  • Bent u met mij van mening, dat euthanasie moet worden gezien als uitzonderlijk medisch handelen, waartoe artsen slechts zullen overgaan als aan alle zorgvuldigheidscriteria in de wet wordt voldaan? Vindt u het net als ik begrijpelijk, zoals ook uit het onderzoek blijkt, dat het uitvoeren van euthanasie emotioneel belastend kan zijn voor artsen en ook in dat opzicht moet worden gezien als uitzonderlijk medisch handelen? Op welke wijze kunt u eraan bijdragen dat de samenleving hier meer oog voor heeft?
  • Hoe duidt u, dat een kwart van de huisartsen het moeilijk vindt om ‘nee’ te zeggen tegen een euthanasieverzoek? Bent u met mij van mening dat het onwenselijk is dat bijna 70 procent van de artsen zich onder druk gezet voelt om euthanasie uit te voeren? Hoe verklaart u dit?
  • Wilt u met de KNMG aan de slag gaan om informatie over euthanasie begrijpelijk te maken voor laaggeletterden?
  • Bent u met mij van mening, dat de informatie van de NVVE en de Levenseindekliniek niet neutraal is? Op welke wijze kan er meer toegankelijke informatie over het levenseinde beschikbaar komen, die patiënten op een neutrale wijze informeert?
  • Wilt u in gesprek gaan met de KNMG over de bevindingen van het onderzoek?

 

Labels
Carla Dik
Tweede Kamer
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie stelt vragen over uitkomsten belevingsonderzoek euthanasie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2015 > januari

Geen berichten gevonden