ChristenUnie wil onderzoek muizenplaag Friesland

carla-dik-banner-2-944x390dinsdag 20 januari 2015 14:04

Kamerlid Carla Dik-Faber heeft staatssecretaris Dijksma opheldering gevraagd over de muizenplaag die Friesland teistert en de boeren aldaar dupeert. Ze wil aanvullend onderzoek naar de oorzaken van muizenplagen. Ook vraagt ze om een meldpunt voor gedupeerde agrariƫrs en wil ze mogelijkheden onderzoeken om boeren eventueel te compenseren.

Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de almaar groeiende muizenschade in Friesland (*)

1
Kunt u bevestigen dat u in de periode juli-september 2014 verzoeken heeft ontvangen van agrariërs in Friesland voor een ontheffing om grasland te mogen frezen om zo toekomstige muizenschade te voorkomen? Zo ja, kunt u aangeven wat u met deze verzoeken heeft gedaan?

2

Kunt u aangeven of en onder welke voorwaarden een ontheffing voor het frezen van grasland om toekomstige muizenschade te voorkomen mogelijk is? Welke afweging maakt u hierbij tussen enerzijds het voorkomen van uitspoelen van nutriënten en anderzijds de bedrijfseconomische belangen van agrariërs?

3

Bent u op de hoogte van het onderzoek dat is uitgevoerd en de maatregelen die boeren op basis hiervan hebben genomen na een vorige muizenplaag, tien jaar geleden? Klopt het dat boeren die deze maatregelen hebben genomen, nu in een aantal gevallen meer last hebben van muizenschade dan boeren die deze maatregelen niet hebben genomen?

4

Bent u met mij mening dat aanvullend onderzoek nodig is naar de oorzaken van muizenplagen? Zo ja, bent u bereid dit onderzoek te ondersteunen? Zo nee, waarom niet?

5

Bent u bereid op Rvo.nl een meldpunt in te richten waar gedupeerde agrariërs zich kunnen melden en hun schade kunnen opgeven? Zo ja, bent u ook bereid om hierbij te kijken of de taxatie van schade vergoed kan worden? Zo nee, waarom niet?

6

Welke mogelijkheden ziet u om, in overleg met de provincie Friesland, de gedupeerde agrariërs, waarvan sommigen schade lijden ter grootte van 4-5 keer een jaarinkomen, te compenseren?

7

Bent u bereid om samen met de provincie Friesland met de gedupeerde agrariërs in gesprek te gaan om samen te zoeken naar een oplossing?* Vragen op basis van een werkbezoek en ter aanvulling op eerdere gestelde vragen door de leden Lodders, Aukje de Vries (beiden VVD), Geurts en De Rouwe (beiden CDA), zaaknummer 2015Z00424.

 

Labels
Carla Dik
Landbouw
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie wil onderzoek muizenplaag Friesland'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2015 > januari

Geen berichten gevonden