Idealen voor nu

manifest-breed03-02-2015 10:16 03-02-2015 10:16

Het manifest van de ChristenUnie voor de Eerste Kamer en de Provinciale Statenverkiezingen & Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015

Wij geloven. En daarom hebben we ook idealen. Voor de samenleving en voor dit land. Er is een politiek van de hoop die vooruit kijkt. Daaraan werken wij. Dat is onze politiek. 

Dit is geen tijd om bij de pakken neer te zitten. Juist nu mensen zorg hebben om de zorg en om hun werk. We willen verder komen en niet leven met discriminatie en dreiging van geweld. Werk mee. Wees positief. Doe dat met ons.  

Onze wereld is niet de wereld van ‘ieder voor zich’. We zijn verantwoordelijk voor elkaar. De economie is er  niet voor geldzucht en winstbejag, maar om te dienen en te kunnen delen. De schepping van God vraagt zorgvuldig beheer. De wereld kan rechtvaardiger. Wij geloven daarin.

Deze verkiezingen gaan over wat er gebeurt in steden, op het platteland, in de provincies. Ze gaan over ons werk, onze leefomgeving, onze families, de zorg voor elkaar, onze vrijheid en veiligheid, onze idealen voor Nederland. Wij hebben ze. Idealen voor nu.

  • Wij zorgen voor elkaar, ook als dat een extra inspanning vraagt. We letten op elkaar zodat niemand eenzaam of geïsoleerd raakt. We waarderen vrijwilligers, mantelzorgers en   maatschappelijke betrokkenheid.
  • Iedereen hoort erbij. We sluiten niemand buiten. Niet in de samenleving, niet op de arbeidsmarkt. Voor iedereen is er zinvol werk, betaald of als vrijwilliger. Ook voor mensen met een arbeidsbeperking.
  • Een krachtig Nederland is een zelfstandig Nederland met zeggenschap voor burgers. Er is ruimte voor verschil, voor talent, identiteit en eigenheid, maar we respecteren elkaar en blijven in gesprek met elkaar, altijd.
  • We bouwen aan een samenleving die werkt: echte banen, ruimte voor ondernemerschap, arbeidsperspectief voor jongeren. Gezinnen verdienen steun, de toekomst van onze kinderen telt.
  • Met elkaar werken we aan een veilige en  gezonde leefomgeving, een eerlijke en duurzame economie. Overheid en bedrijfsleven trekken hierin samen op.
  • Kleinschaligheid is de sleutel tot leefbaarheid. We zetten ons in voor bereikbaar werk, onderwijs, zorgvoorzieningen in de regio, een vitaal platteland. Provincies hebben een eigen plaats in het bestuur van ons land en dat moet zo blijven.
  • We zijn zuinig op de aarde, op ons milieu, ons water en onze mooie landschappen. We werken aan schone energie, een verantwoorde voedselvoorziening en hebben de dure plicht goed te zorgen voor alles wat leeft.
  • Christelijke waarden hebben ons land sterk gemaakt. Verantwoordelijkheidsbesef, naastenliefde, hoop, discipline, inzet voor het algemeen belang. We kunnen niet zonder. Echt niet.  

Dit zijn onze idealen. En ze werken. Doe met ons mee. Geef geloof een stem.

Labels
Eerste Kamer

« Terug

Reacties op 'Idealen voor nu'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2015 > februari

Geen berichten gevonden