Kamervragen ChristenUnie over bereikbaarheid reisinformatiediensten

carla-dik-banner-1-944x39019-02-2015 16:30 19-02-2015 16:30

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber wil weten wanneer nu eindelijk alle reisinformatiedata beschikbaar komt als open data en heeft daarom Kamervragen gesteld. Vorige week is haar motie door de Tweede Kamer aangenomen om alle reisinformatie openbaar te maken. Nu horen we van reisinformatiedienst 9292 dat zij afgelopen maanden regelmatig onbereikbaar zijn geweest door DDOS-aanvallen.

Deze digitale terreur heeft grote consequenties voor andere reisinformatiediensten, omdat 9292 voor hen de enige leverancier is van reisinformatie. Als 9292 uitvalt, liggen vrijwel alle actuele reisinformatiediensten op internet en in mobiele apps stil. Carla Dik-Faber: “Het is onacceptabel als cyberaanvallen op 9292 alle reisinformatie voor ons onbereikbaar maakt.”

Er zijn vervoerders die hun reisinformatie ook leveren aan concurrent OpenGeo, zodat bij een aanval op 9292 de reisinformatie van deze vervoerders toch beschikbaar blijft. Carla Dik-Faber: “ChristenUnie wil daarom vervoerders verplichten hun reisinformatie openbaar te maken. Zo zijn we niet meer alleen afhankelijk van 9292.”

Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de bereikbaarheid van reisinformatiediensten.

  1. Kent u het bericht “9292 machteloos tegen cyberaanvallen”[1] en herinnert u zich de motie Dik-Faber over het beschikbaar stellen van de brondata van reisinformatie, vervoerprestaties en tarieven als open data[2]
  2. Klopt het dat het Nationaal Cyber & Security Center (NCSC) geen actie heeft ondernomen na een verzoek hiertoe van 9292 in verband met de zware DDoS-aanvallen? Is er door Reisinformatiegroep BV aangifte gedaan van deze aanvallen?
  3. Heeft de staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu ooit een exploitant van een reisinformatie systeem aangewezen (WP2000 Artikel 14)? Zo nee: waarom stelt 9292 dat zij hiertoe een wettelijke plicht heeft?
  4. Deelt u de mening dat er situaties kunnen zijn waarin het wel wenselijk is dat door NCSC actieve hulp wordt verleend op het gebied van cyber security aan niet-overheidsinstanties omdat er sprake is van vitale diensten zoals bijvoorbeeld banken, ziekenhuizen en reisinformatie? Kunt u onderbouwen waarom er in dit geval geen noodzaak is voor deze hulp?
  5. Kunt u aangeven welke vervoerders momenteel hun informatie exclusief aanleveren via NDOV-9292 (uitgevoerd door Reisinformatiegroep B.V.) en dus niet rechtstreeks aan NDOV-OpenGeo? Deelt u de mening dat hierdoor NDOV-OpenGeo voor de levering van data afhankelijk is gemaakt een NDOV-9292 waardoor een enkele DDoS-aanval op Reisinformatiegroep B.V. alle reisinformatiediensten - inclusief concurrenten van 9292 - kan platleggen? 
  6. Bent u bereid in het Nationaal OV-beraad afspraken te maken dat zo spoedig mogelijk alle vervoerders hun data rechtstreeks leveren aan beide NDOV-s zodat de reisinformatiediensten minder kwetsbaar zijn voor DDoS-aanvallen of andere storingen bij Reisinformatiegroep B.V. omdat ze ook terecht kunnen bij NDOV-OpenGeo?
  7. Vanaf wanneer leveren alle vervoerders aan beide NDOV’s alle brondata van reisinformatie, vervoerprestaties en tarieven als open data zoals gevraagd in de motie Dik-Faber?
Labels
Carla Dik
Verkeer & Vervoer

« Terug

Reacties op 'Kamervragen ChristenUnie over bereikbaarheid reisinformatiediensten'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2015 > februari

Geen berichten gevonden